download guide

Tin tức

Trang chủ / Tin tức / Liên thông Server Tháng 06-2024

Thời gian:

 1. Thời gian dự kiến bảo trì từ: 10:00 đến 18:00 ngày 26/06/2024 (Thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào việc triển khai)
 2. Ảnh hưởng: Người chơi không thể đăng nhập và tham gia vào game (chỉ những server liên thông, các server khác vẫn vào game bình thường)
 3. Danh sánh Liên thông Server:
   

Quy tắc đổi dữ liệu:

 1. Sau khi đổi dữ liệu, địa chỉ đăng nhập vào server trước đây không thay đổi, người chơi đăng ký và đăng nhập sẽ của từng server.
 2. Với 1 tài khoản có nhiều nhân vật thì sau khi merge server người chơi đăng nhập ở server nào thì sẽ vào game với nhân vật của server đó.
 3. Nếu như 2 server có người chơi trùng tên, thì sẽ thêm mã server trước đây vào sau tên nhân vật
  • VD: Người chơi “Luffy ”ở Server 1, người chơi “Luffy ” ở server 2, sau khi dữ liệu server giống nhau, người chơi ở server 1 thấy người chơi ở server 2, thì tên người chơi ở server 2 hiện thành “Luffy .s2”. Còn khi bản thân người chơi quan sát nhân vật của chính mình thì tên không thay đổi.
 4. Tên công hội trùng nhau cũng được xử lý như trên
 5. Hủy bỏ các anh hùng đang huấn luyện trên vị trí huấn luyện.
 6. Tất cả dữ liệu của đấu trường để trống
 7. Toàn bộ dữ liệu độ tích cực để trống
 8. Tất cả lịch sử chiến đấu và chiến báo sẽ để trống
 9. Boss TG giữ lại lv Boss của server thứ 1
 10. Toàn bộ quà tặng chưa lĩnh trong phòng quà tặng sẽ bị clear
 11. Tất cả mail sẽ bị clear
 12. Thời gian rời bỏ của người thợ trong chế đồ được cài đặt thành thời gian của server thứ 1 1  (Tất cả các vật phẩm mua bán trong Shop sẽ bị xóa
 13. Dữ liệu Tài nguyên TG và Tài nguyên Bến cảng sẽ bị xóa
 14. Điểm Wanted sẽ bị Reset
   

Quy tắc xóa tài khoản đổi dữ liệu:

 • Sẽ xóa dữ liệu tài khoản nếu thỏa mãn điều kiện dưới đây.
 1. Lv nhân vật thấp hơn hoặc bằng 90
 2. Không có lịch sử nạp thẻ
 3. Không đăng nhập trong 30 ngày gần nhất
 4. Hội trưởng phi công hội là Hội trưởng công hội nhưng công hội này chỉ có 1 mình người đó
   

Đề bù, hỗ trợ liên thông server:

 • Sau khi ghép server xong, sẽ tiến hành bồi thường cho tất cả người chơi trên server, người chơi trên server mở tương đối sớm sẽ nhận được phần thưởng nhất định.
 • Người chơi trên server mở sớm sẽ nhận được bồi thường bao gồm 200WBeri, 10WChiến tích,  20Lực HĐ , 1000 Danh vọng
 • Server mở tương đối muộn ngoài các phần thưởng trên ra, sẽ căn cứ vào số ngày mở muộn nhận được 100W×NBeri, 5W×NChiến tích, 20×NLực HĐ, 1000×N Danh vọng.
 • Lưu ý:
  • Nếu N lớn hơn hoặc bằng 100 thì N=100, còn N nhỏ hơn 100 thì lấy N.
    

HĐ đổi dữ liệu:

Hoạt động 1: Quà đấu trường gấp đôi

 • Tên hoạt động: Tân vương giả
 • Thời gian hoạt động: 10h ngày mở server đối dữ liệu đến 10h ngày thứ 3 sau khi mở
 • Phạm vi hoạt động: Server đổi dữ liệu tương ứng
 • Hướng dẫn hoạt động: Các hải tặc tinh anh tụ hội ở đấu trường, tỉ thí tranh giành vị trí thứ 1! Hãy chứng minh cho TG biết bạn mới là “Vua hải tặc” ở vùng biển mới này!Server mở trong vòng 6 ngày sau khi đổi dữ liệu, sẽ phát thưởng gấp đôi cho những người chơi tham gia cuộc chiến Xếp hạng trong đấu trường.
   

Hoạt động 2: Quà đăng nhập liên tục

 • Tên hoạt động: Hành trình mới
 • Thời gian hoạt động: 10h ngày mở server đối dữ liệu đến 10h ngày thứ 3 sau khi mở
 • Phạm vi hoạt động: Server đổi dữ liệu tương ứng
 • Hướng dẫn hoạt động: Các hải tặc tinh anh trong 1 vùng biển, vì tim kiếm kho báu ONE-PIECE, bạn đang cố gắng chiến đấu trên vùng biển mới! Chúng tôi sẽ trợ uy cho bạn trong cuộc chiến này! 
                          

Số ngày đăng nhập liên tục

Beri

Lực HĐ

1

500000

1

2

1000000

3

3

2000000

5

 

Hoạt động 3: Quà Ra khơi Nhà bếp

 • Thời gian hoạt động: 10h ngày mở server đối dữ liệu đến 10h ngày thứ 3 sau khi mở
 • Phạm vi hoạt động: Server đổi dữ liệu tương ứng
 • Hướng dẫn hoạt động: Các hải tặc tinh anh trên 1 vùng biển, đối đầu với càng nhiều đối thủ cạnh tranh, mọi người hãy cố gắng chiến đấu, ra khơi tầm bảo! Trong thời gian hoạt động, tham gia ra khơi và chế biến món ăn, sẽ nhận được phần thưởng Beri 1.5 lần.
 • Quy tắc hoạt động:
  • Thời gian hoạt động này là 10h ngày mở server đổi dữ liệu đến 10 ngày thứ 3 sau khi mở;
  • Trong thời gian hoạt động người chơi ở server tương ứng với đối dữ liệu có thể tham gia hoạt động ;
  • Trong thời gian hoạt động, người chơi tham gia hoạt động ra khơi và chế biến món ăn, đều nhận được phần thưởng Beri 1.5 lần.
    

Hoạt động 4: Nạp thẻ nhận quà lớn

 • Tên hoạt động: Nạp thẻ nhận quà lớn
 • Thời gian hoạt động: 10h ngày mở server đối dữ liệu đến 10h ngày thứ 7 sau khi mở
 • Phạm vi hoạt động: Server đổi dữ liệu tương ứng
 • Hướng dẫn hoạt động: Trong thời gian hoạt động, mức nạp thẻ 1 lần của người chơi đạt điều kiện tương ứng, là có thể nhận được quà phản hồi khuyến mãi nạp thẻ lớn. Nạp thẻ nhiều lần có thể nhận được nhiều lần quà đấy!
 • Quy tắc hoạt động:
  • Thời gian hoạt động là 10h ngày mở server đối dữ liệu đến 10h ngày thứ 7 sau khi mở;
  • Trong thời gian hoạt động người chơi ở server tương ứng với đối dữ liệu có thể tham gia hoạt động;
  • Trong thời gian hoạt động, mức nạp thẻ 1 lần của người chơi đạt điều kiện tương ứng, là có thể nhận được quà phản hồi khuyến mãi nạp thẻ lớn, phần thưởng sẽ được phát thông qua mail của hệ thống;
  • Lưu ý: Khi người chơi quy đổi ở mức 2000 vàng sẽ được tính khuyên mại bằng 2 lần quy đổi ở mực nạp thẻ 1000.
 • Nội dung quà khuyến mãi nạp thẻ:
   

Nạp thẻ 1 lần(vàng)

Vàng khuyến mãi

1000

100

5000

550