download guide

Tin tức

Trang chủ / Tin tức / Hướng Dẫn Tính Năng Công Xưởng Smile

Hướng Dẫn Tính Năng Công Xưởng Smile

Giới thiệu

 • Tính năng Công Xưởng Smile cho phép thuyền trưởng giành lấy Cây Smile để thu thập tài nguyên theo thời gian.
 • Tính năng Công Xưởng Smile là tính năng liên Server.
 • Thời gian diễn ra: 18h00 - 18h30 thứ 2, 4, 6
   

Quy tắc tính năng

 • Thuyền trưởng đạt level 125 có thể tham gia tính năng qua bảng Hoạt Động.
 • Mỗi Cây Smile sẽ có 1 NPC chiếm giữ, người chơi khiêu chiến thắng các NPC sẽ được sở hữu Cây Smile và thu hoạch trái Smile.
 • Tính năng có tổng cộng 5 map và 10 Cây Slime theo các cấp độ khác nhau.
 • Thông tin các bãi câu:
   

 • Thuyền trưởng có thể đánh chiếm Cây Smile của nhau.
 • Phải bỏ Cây Smile của mình trước rồi mới chiếm được Cây Smile của người khác.
 • Mỗi người chỉ có thể chiếm tối đa 1 Cây Smile.
 • Mỗi Cây Smile chỉ được phép có 1 người ngồi. Riêng Cây Smile Sơ Cấp thì cho phép nhiều người ngồi cùng 1 lúc.
 • Mỗi Cây Smile theo thời gian sẽ thu hoạch được ngẫu nhiên các loại Trái Smile. Mỗi loại Trái Smile sẽ tương ứng với 1 số điểm khác nhau và phần thưởng khác nhau. 
   

 • Khi kết thúc hoạt động, hệ thống sẽ căn cứ số cá trong giỏ mà tính ra số điểm tổng trên BXH để xếp hạng.
   


Giỏ Trái Cây

 • Mỗi loại Trái Smile sẽ mở ra ngẫu nhiên các phần thưởng và phát về túi sau khi kết thúc HĐ. Thuyền trưởng lưu ý làm trống túi đồ trước khi kết thúc HĐ để tránh trường hợp mất Trái Smile.
   


Phần thưởng khi mở Trái Smile

Trộm Trái Smile

 • Thuyền trưởng có thể nhấn vào Cây Smile của người khác để trộm Trái. Mỗi lần trộm thành công sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 loại Trái của đối thủ, người bị trộm sẽ mất loại Trái tương ứng.
   

 

 • Thuyền trưởng còn có thể nhấn vào tên người khác trên BXH rồi trộm Trái của người đó.
 • Lần bị trộm: Số lần bị trộm thành công: 10 lần / 1 ngày. Bị người khác trộm thành công mới bị trừ lần bị trộm, có thể giảm số lần bị trộm thành công bằng vàng. 5000 vàng/ lần. Tối đa giảm được 5 lần.
   

 

 • Lượt trộm trái: Số lượt được đi trộm trái của người khác: 5 lượt /1 ngày. Trộm thành công hay thất bại đều bị trừ lượt trộm trái. Lượt trộm trái trở về 0 sẽ được mua thêm giá 1000v/ lượt.
 • Lần trộm trái thành công: 5 lần/1 ngày.
 • Các lượt không cộng dồn cho hoạt động lần sau. Kết thúc hoạt động sẽ Reset về mặc định.
 • Vàng mua lượt có tính tích lũy tiêu vàng và thương thành tích điểm.
   

Phần Thưởng Kết Thúc

 • Sau khi hoạt động kết thúc, hệ thống sẽ căn cứ vào BXH để phát thưởng. Phần thưởng sẽ nhận được khi nhấn nút Nhận Thưởng ở Bảng Hoạt Động bao gồm: Phần thưởng xếp hạng và trái trong Giỏ trái cây. Thuyền trưởng lưu ý làm trống túi.