download guide

Tin tức

Trang chủ / Tin tức / Chuỗi Sự Kiện Mở Server Mới

Chuỗi Sự Kiện Mở Server Mới

1. Sự kiện: Đua Top bảng xếp hạng.

Thời gian diễn ra: Mỗi cụm máy chủ mới mở đến 24:00 7 ngày sau khi mở

Nội dung sự kiện: Khi hoạt động kết thúc, Top 10 người chơi của bảng xếp hạng cấp độ, đấu trường, phụ bản, treo thưởng, danh vọng của mỗi cụm server sẽ nhận được phần thưởng tiền vàng số lượng khác nhau.

Phần thưởng sự kiện:

Lưu ý:

Nếu 1 nhân vật nằm trong Top của nhiều bảng xếp hạng sẽ nhận được tổng phần thưởng của vị trí xếp hạng tương ứng.

Bảng xếp hạng sẽ được hệ thống tự động ghi nhận vào hồi 0h00 của ngày thứ 7 kể từ ngày khai mở cụm máy chủ mới. Đồng thời hệ thống sẽ trao thưởng các phần thưởng tương ứng với các thứ hạng theo bảng xếp hạng đã được ghi nhận qua hệ thống thư tín trong game.

2. Sự kiện: Đua Top cấp độ công hội

Thời gian diễn ra: Mỗi cụm máy chủ mới mở đến 24:00 7 ngày sau khi mở

Nội dung sự kiện: khi hoạt động kết thúc, hội trưởng công hội Top 3 bảng xếp hạng thế giới mỗi cụm server sẽ nhận được lượng tiền vàng khác nhau

Phần thưởng sự kiện:

Lưu ý: Bảng xếp hạng sẽ được hệ thống tự động ghi nhận vào hồi 0h00 của ngày thứ 7 kể từ ngày khai mở cụm máy chủ mới. Đồng thời hệ thống sẽ trao thưởng các phần thưởng tương ứng cho chủ công hội với các thứ hạng theo bảng xếp hạng đã được ghi nhận qua hệ thống thư tín trong game.

3. Sự kiện: Đăng nhập hằng ngày nhận tiền vàng.

Thời gian diễn ra: Sau khi mở mỗi cụm máy chủ

Nội dung sự kiện: Hàng ngày người chơi có thể đăng nhập lĩnh nhận phần thưởng ingame. Mỗi ngày người chơi sẽ nhận được 1000 vàng, liên tục trong 7 ngày.

4. Khuyến mãi nạp thẻ:

Thời gian diễn ra: Mỗi cụm máy chủ mới mở đến 24:00 7 ngày sau khi mở

Nội dung chi tiết:

Nạp 1 lần đủ những mốc dưới đây sẽ nhận được khuyến mãi:

Lưu ý: Hoạt động khuyến mãi nạp thẻ này sẽ không thể tiến hành cùng lúc với hoạt động khuyến mại nạp thẻ khác, Vàng Tặng không được tính vào cấp Vip

5. Kế Hoạch Trưởng Thành:

Kế hoạch trưởng thành sẽ cung cấp cho người chơi hải tặc 1 cách đầu tư vàng thông minh nhất.

Chỉ cần trong trong 30 ngày đầu của máy chủ, dùng 1 số vàng nhất định mở kế hoạch trưởng thành .

Nội dung:

Trong 30 ngày tính từ thời gian mở máy chủ , người chơi dùng 50000 vàng để mở kế hoạch trưởng thành sẽ nhận được  các mức vàng khác nhau sau mỗi lần đăng nhập vào trò chơi.

Phần thưởng:

Các mức tích lũy đăng nhập sau khi đã mở kế hoạch trưởng thành:

  • 1 ngày sau sẽ nhận được 25000 vàng
  • 3 ngày sau sẽ nhận được 15000 vàng
  • 5 ngày sau sẽ nhận được 15000 vàng
  • 7 ngày sau sẽ nhận được 15000 vàng
  • 9 ngày sau sẽ nhận được 15000 vàng
  • 11 ngày sau sẽ nhận được 15000 vàng
  • 13 ngày sau sẽ nhận được 15000 vàng
  • 15 ngày sau sẽ nhận được 15000 vàng
  • 17 ngày sau sẽ nhận được 15000 vàng
  • 19 ngày sau sẽ nhận được 25000 vàng

6. Hoạt động mở Server:

Thời gian diễn ra: Mỗi cụm máy chủ mới mở đến 24:00 14 ngày sau khi mở

Hoàn thành yêu cầu của nhiệm vụ để nhận phần thưởng.

7. Lễ bao nạp thẻ lần đầu:

Quy tắc hoạt động : người chơi nạp lần đầu mốc bất kỳ sẽ nhận được phần thưởng lễ bao

8. Quà phản hồi mở server:

Thời gian diễn ra: Mỗi cụm máy chủ mới mở đến 10:00 30 ngày sau khi mở