download guide

Cập nhật

Trang chủ / Cập nhật / Thông báo điều chỉnh tính năng Vượt Ải Đỉnh Phong và Reverse 12 Đỉnh

Kính gởi các thuyền trưởng!

Sau khi nhận được nhiều ý kiến đóng góp gởi về từ các thuyền trưởng, cả 2 tính năng “Vượt Ải Đỉnh Phong” và “Reverse 12 Đỉnh” đang gây ra lạm phát beri, làm mất giá trị của beri trong game so với các hoạt động khác.

Sau khi xem xét KNHT xin thông báo sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp như sau:

Tính năng

Lần thuê đồng đội bằng vàng

Tỉ lệ nhận beri theo Lực Chiến

Trước điều chỉnh

Sau điều chỉnh

Trước điều chỉnh

Sau điều chỉnh

Vượt Ải Đỉnh Phong

30 lần/tuần

15 lần/tuần

0.1

0.02

Reverse 12 Đỉnh

30 lần/ tuần

15 lần/tuần

0.1

0.01


Thời gian bắt đầu áp dụng: 24/11/2021

Xin chân thành cám ơn các ý kiến đóng góp từ các thuyền trưởng để game ngày các hoàn thiện hơn

Chúc các thuyền trưởng sẽ có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời cùng KNHT.

KNHT kính báo!