download guide

Cập nhật

Trang chủ / Cập nhật / Nội dung cập nhật Tháng 12-2023

Kính gửi các thuyền trưởng!

Sắp tới KNHT sẽ tiến hành cập nhật phiên bản mới tháng 12.2023, xin gửi thông tin chi tiết đến các thuyền trưởng:

 • Thời gian bảo trì cập nhật phiên bản: 10h - 18h ngày 05.12.2023 (tùy thuộc vào tiến độ cập nhật)
   

Cập nhật tướng mới

Sabo-S2

a. Lệnh triệu tập Sabo S2: Nguồn ra từ Trung Tâm Đổi Quà

b. Trái Mera Mera: Nguồn ra từ Hộp NL Sabo-S2


Hộp NL Sabo-S

c. Nón Ryusoken: Shop Wano, Shop Cam

d. Cờ Quân Cách Mạng: Nguồn ra từ Sự Kiện đặc biệt

Enel-S2

Nguyên liệu đổi:

a. Trái Goro Goro: Nguồn ra từ Trung Tâm Đổi Quà

b. Thuyền Sky Ark Maxim: Nguồn ra từ Hộp NL Enel-S


Hộp NL Enel-S

c. Vũ khí Nonosama Bo: Shop Cam, Shop Wano

d. Trống Tomoe: Nguồn ra từ Sự Kiện đặc biệt

 Nami-S3

Nguyên liệu đổi:

Dung hợp Trái Ác Quỷ

  

  

  

Tính Năng Mới Thức Tỉnh Thời Trang

Xem chi tiết: TẠI ĐÂY

Tính Năng Mới Nhà Xưởng VegaPunk

Xem chi tiết: TẠI ĐÂY

Phòng Thời Trang Đồng Đội

Khi thuyền trưởng nhận được thời trang của Đồng Đội sẽ được tính Sở Hữu trong Phòng Thời Trang Đồng Đội để tăng thêm thuộc tính. Tất cả đồng đội đều được tăng.

Thời trang Thường và Thời Trang Thức Tỉnh đều được tính.


Chọn Phòng Thời Trang trong giao diện Đồng Đội


Giao diện Phòng Thời Trang Đồng Đội.

Sở hữu càng nhiều bộ thời trang Đồng Đội, thuộc tính tăng thêm càng cao.

Khi sở hữu thời trang rồi mà phân giải, số lượng sở hữu sẽ không giảm, thuộc tính tăng thêm không giảm.

Cập nhật thêm TT Đồng Đội trong Nhật Ký Hải Tặc

Cập nhật thêm Team trong Nhật Ký Hải Tặc

Trang Sức Mới

Bộ Trang Sức Đại Địa:

Bộ Trang Sức Liệt Hỏa:

Bộ Trang Sức Thiên Vũ:

Cập Nhật Grand Line

 • Cập nhật thêm 1 số Ải tiếp theo trên Grand Line: Little Garden, Đảo Drum, Cung Điện Alabasta
   

 • Cập nhật phần thưởng khi hoàn thành Ải
   

Cảng Mới: Đảo Bánh

 • Thuyền trưởng nhận nhiệm vụ Bữa Tiệc Trà Từ Địa Ngục sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Map Đảo Zou sẽ di chuyển lên Cảng Đảo Bánh để tiếp tục cuộc hành trình
   

Map Mới: Rừng Cám Dỗ

Tối Ưu Hóa

 • Tối ưu hóa giao diện Cường Hóa:

- Giao diện Cường Hóa sẽ được tối ưu hóa, chia ra từng Mục riêng biệt: Trang Bị, Thời Trang, Trái Ác Quỷ, Bảo Vật

 • Tối ưu hóa giao diện Cường Hóa:

- Giao diện Cường Hóa sẽ được tối ưu hóa, chia ra từng Mục riêng biệt: Trang Bị, Thời Trang, Trái Ác Quỷ, Bảo Vật

 • Tối Ưu Hóa Dung Hợp Trái:

- Thêm bộ lọc Tìm Kiếm trong mục Dung Hợp Trái

 • Tăng giới hạn Thanh Sinh Mệnh Nhân Vật Chính:
   

 • Tối ưu hóa Battle:

- Trong trận đánh khi rê chuột vào tướng sẽ hiển thị danh sách các hiệu ứng

 • Tối ưu hóa Sử Dụng Vật Phẩm:

- Có thể nhập số lượng vật phẩm muốn sử dụng số lượng lớn ví dụ: Bánh Mì, Đá Năng Lượng, Tinh Linh Thạch,…. Chỉ áp dụng cho 1 số vật phẩm.