download guide

Cập nhật

Trang chủ / Cập nhật / Nội dung cập nhật Tháng 12-2020

Kính gửi các thuyền trưởng!

Sau khi nhận được nhiều sự đóng góp ý kiến và mong muốn từ các thuyền trưởng, KNHT đã tiếp thu ý kiến và xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Hiện tại, KNHT đã hoàn thành bản cập nhật tiếp theo, xin gửi thông tin chi tiết đến các thuyền trưởng:

  • Thời gian cập nhật: 10h ngày 30.12.2020
  • Chi tiết nội dung cập nhật:
     

Cập nhật tướng Shura mới:

a. Jinbe-S:

b. Nico Robin-S:

Điều chỉnh tướng Shura:

a. Koby-S:

b. Boa Hancook-S:

c. Law-S:

d. Eustass Kid-S:

e. Perona-S:

Điều chỉnh phần thưởng trong game:

a. Cập nhật thêm nguồn ra nguyên liệu nâng cấp Shura:

b. Phần thưởng Độ Tích Cực:

c. Phần thưởng Quà Đăng Nhập:

d. Phần thưởng vàng:

Cập nhật thêm tướng Shura vào Tấn Công Hải Quân

Cập nhật liên quan