download guide

Cập nhật

Trang chủ / Cập nhật / Nội dung cập nhật Tháng 10-2021

Kính gửi các thuyền trưởng!

Sắp tới KNHT sẽ tiến hành cập nhật phiên bản mới, xin gửi thông tin chi tiết đến các thuyền trưởng:

 • Thời gian bảo trì cập nhật phiên bản10h - 18h ngày 19.10.2021 (tùy thuộc vào tiến độ cập nhật)
   

Cập nhật tướng mới

Queen Dịch Bệnh

a. Cách chiêu mộ Queen:

b. Lệnh triệu tập Queen: Nguồn ra từ Trung tâm đổi quà

c. Trái Ryu Ryu: Nguồn ra từ Sự Kiện đặc biệt

Nami-S2

Nguyên liệu đổi:

Nguyên Liệu

Nguồn Ra

Lệnh Triệu Tập Nami

Shop Wano

Gậy Thời Tiết Nami

Shop Tranh Bá Trên Biển

Bí kiếp Haki

Trung Tâm Đổi Quả

 

Luffy-Snake Man

Nguyên liệu đổi:

Nguyên Liệu

Nguồn Ra

Lệnh Triệu Tập Luffy

Shop Wano

Kỷ vật Mũ Rơm

Shop CAM

Bí kiếp Haki

Trung Tâm Đổi Quà

 

Điều chỉnh cân bằng tướng hiện tại

Kaku-S:

Kĩ năng

Hiện Tại

Điều Chỉnh

TAQ

Đánh thường có tỉ lệ 20% (Mỗi cấp +3%) khiến đối phương trúng Cấm tích nộ hoặc phong ấn trị liệu trong 1 lượt

Đánh thường có tỉ lệ 20% (Mỗi cấp +1.5%) khiến đối phương trúng Cấm tích nộ hoặc phong ấn trị liệu trong 1 lượt

Marco-S:

Kĩ năng

Hiện Tại

Điều Chỉnh

TAQ

Nếu lượt đánh là bội số của 2 sẽ hồi đầy máu và hồi 100 nộ khí.

Nếu lượt đánh là bội số của 2 sẽ hồi đầy máu và hồi 100 nộ khí. (tối đa 3 lần)

Shank-S:

Kĩ năng

Hiện Tại

Điều Chỉnh

Đánh Nộ

Lần 2 gây sát thương bằng 35% VC bỏ qua VP và chọn đồng đội có thuộc tính thấp nhất giúp hắn không thể bị tấn công.

Lần 2 gây sát thương bằng 30% VC bỏ qua VP và chọn đồng đội ngẫu nhiên giúp hắn không thể bị tấn công. (ngoại trừ bản thân)

Thiên Phú

 

Cấp 1: Bản thân kích hoạt Haki bá vương đến mức tối cao vào trận miễn nhiễm mọi sát thương trong 1 lượt (bao gồm st bỏ qua phòng ngự)

Killer-S:

Kĩ năng

Hiện Tại

Điều Chỉnh

Thiên Phú

Cấp 7: Đánh thường có cơ hội gây thêm 1 lần sát thương bằng 20% VC, bỏ qua VP và làm sát thương mà mục tiêu phải chịu tăng 100%. Khi kết thúc đánh nộ sẽ cho toàn đội 50 nộ khí hoặc tăng 100% sát thương trong 1 lượt, khi bùng phát có thể nhận được cả 2

Cấp 1: Miễn dịch sát thương bỏ qua phòng ngự 1 lượt đầu

Cấp 7: Đánh thường và nộ gây thêm 1 lần sát thương bằng 20% VC, bỏ qua VP và làm sát thương mà mục tiêu phải chịu tăng 100%. Khi kết thúc đánh nộ sẽ cho toàn đội 50 nộ khí hoặc tăng 100% sát thương trong 1 lượt, khi bùng phát có thể nhận được cả 2

Đánh Nộ

 

Đánh nộ: Thêm opt: Hồi 30% lượng máu đã mất

Robin-S:

Kĩ năng

Hiện Tại

Điều Chỉnh

Thiên Phú

Cấp 7:Khi Robin kết thúc đánh thường sẽ tăng cho toàn đội hiệu quả chặn đòn (không cộng dồn) đồng thời bản thân tăng 300 chặn đòn và 300 né tránh

Cấp 1: Thêm opt: Ra trận miễn dịch một số hiệu ứng (Hóa đá, tê liệt, đóng băng, choáng, cấm tích nộ, đốt cháy) trong 2 lượt.

Cấp 7: Khi Robin kết thúc đánh thường sẽ tăng cho toàn đội hiệu quả chặn đòn (không cộng dồn) đồng thời bản thân tăng 10000 chặn đòn và 5000 né tránh. Nếu đối phương nào bên phe địch dính choáng thì sát thương của Robin sẽ tăng 100% lên mục tiêu đó. Đồng thời nếu chặn đòn thành công phản đòn sẽ chắc chắn choáng mục tiêu đó trong 1 lượt.

Jinbe-S:

Kĩ năng

Hiện Tại

Điều Chỉnh

Thiên Phú

 

Cấp 1: Thêm opt: Mỗi lần hành động, Jinble tạo ra khiên phòng hộ cực cao giúp giảm 60% sát thương cho toàn team 1 lượt

Cấp 7: Thêm opt: Mỗi lần hành động có tỉ lệ 10% (mỗi cấp +5%) xóa bỏ các khiên bảo vệ 1 máu của đối thủ

Katakuri-S:

Kĩ năng

Hiện Tại

Điều Chỉnh

Đánh Thường

Tấn công toàn bộ mục tiêu, thêm một lần sát thương bỏ qua haki, khiến kẻ địch có tỉ lệ bị trúng bẫy KAKU MOCHI rút 15% máu theo lượt. Hồi 35 nộ

Tấn công toàn bộ mục tiêu, thêm một lần sát thương bỏ qua haki. Hồi 35 nộ

Đánh Nộ

Sát thương 20% bỏ qua MP

Sát thương 30% bỏ qua MP

Thiên Phú

Cấp 1 : miễn dịch (hóa đá, đóng băng, mê hoặc, hỗn loạn)

Cấp 1: miễn dịch (hóa đá, đóng băng, mê hoặc, hỗn loạn, miễn sát thương bỏ qua phòng ngự). Hành động có tỉ lệ 60% Bẫy Kaku Mochi rút 25% máu mỗi lượt (st dựa vào mc)

Râu Đen -S:

Kĩ năng

Hiện Tại

Điều Chỉnh

TAQ

Trạng thái hố đen: khiến bản thân miễn dịch mọi lượng dame và các hiệu ứng

Trạng thái hố đen: khiến bản thân miễn dịch mọi lượng dame (bao gồm sát thương bỏ qua phòng ngự) và các hiệu ứng Tăng tỉ lệ dính độc từ 20% (mỗi cấp +3) thành 20% ( mỗi cấp +5)

Thiên Phú

Cấp 7: Mỗi lần hành động có tỉ lệ 20% (mỗi cấp +5%) gây thêm 1 lần sát thương nguyên tố cực cao (750.000 thủy kích).

Cấp 7: Mỗi lần hành động có tỉ lệ 20% (mỗi cấp +5%) gây thêm 1 lần sát thương nguyên tố cực cao (7.500.000 thủy kích). Đồng thời ,khi đánh nộ hắn ta sẽ tạo khiên miễn dịch một số hiệu ứng cho 2 đồng đội ngẫu nhiên (Hóa đá, tê liệt, đóng băng, choáng, cấm tích nộ, đốt cháy, trầm mặc)

Jack:

Kĩ năng

Hiện Tại

Điều Chỉnh

Thiên Phú

 

Cấp 1: Thêm opt: Ra trận lượt đầu buff Tàn Nguyệt. Thêm miễn cháy và miễn giảm nộ vĩnh viễn

Đánh Nộ

Gây thêm 1 lần sát thương bằng 20% VC, bỏ qua VP

Gây thêm 1 lần sát thương bằng 30% VC, bỏ qua VP

Dof:

Kĩ năng

Hiện Tại

Điều Chỉnh

TAQ

Khi hành động có tỉ lệ 15% (mỗi cấp +1,5%) gây hiệu ứng Lồng Chim gây rối loạn kẻ địch không thể hành động ( Hiệu ứng Lồng Chim: Hóa đá, Tê Liệt, Trầm Mặc)

Khi hành động có tỉ lệ 15% (mỗi cấp +1,5%) gây hiệu ứng Lồng Chim lên 3 mục tiêu ngẫu nhiên gây rối loạn kẻ địch không thể hành động (Hiệu ứng Lồng Chim: Hóa đá, Tê Liệt, Trầm Mặc).

Râu Trắng:

Kĩ năng

Hiện Tại

Điều Chỉnh

Thiên Phú

 

Cấp 1: Thêm opt Bản thân mỗi lần chịu sát thương không vượt quá 45% giới hạn máu bản thân

TAQ

Đánh thường và nộ 100% tạo xác xuất phòng hộ cực cao cho toàn đội và kèm theo 25% sát thương TC (Mỗi cấp tăng 1%) bỏ qua TCP

Đánh thường và nộ 100% tạo xác xuất phòng hộ cực cao cho toàn đội và kèm theo 15% sát thương TC (Mỗi cấp tăng 1%) bỏ qua TCP

Akainu:

Kĩ năng

Hiện Tại

Điều Chỉnh

Đánh Nộ

Tỉ lệ 35% buff bản thân hiệu quả thách đấu trong 1 lượt

Tỉ lệ 40% buff bản thân hiệu quả thách đấu trong 1 lượt

TAQ

 

Cấp 1: Thêm miễn dịch choángtrầm mặc vĩnh viễn

 

Trái Ác Quỷ mới

Dung hợp Trái Ác Quỷ

Nguyên Tố Mới
 

Nguyên liệu ghép:

Nguyên Liệu

Nguyên Tố

Hỏa Công_Tecneti + Phóng xạ Tecneti

The Tetrahederon

Lôi Công_Prometi + Phóng xạ Prometi

The Icosahderon

Thủy Kích_Plutoni + Phóng xạ Plutoni

The Hexahedron

Nguồn ra:

Nguyên Liệu

Cách Nhận

Hỏa Công_Tecneti

Shop nguyên tố

Lôi Công_Prometi

Shop nguyên tố

Thủy Kích_Plutoni

Shop nguyên tố

Phóng xạ tecneti

Event Tích lũy tiêu vàng

Phóng xạ Prometi

Event Tích lũy tiêu vàng

Phóng xạ Plutoni

Event Tích lũy tiêu vàng

 

Cập nhật thêm Team trong Nhật Ký Hải Tặc

Cập nhật thêm Pet mới

Pet Phụ: Minion

Cập nhật thêm Đồ Phổ Mới

Đấu Trí Đại Chiến

a. Quy Tắc Hoạt Động:

 • Thuyền trưởng đạt cấp 60 trở lên có thể tham gia hoạt động
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi có thể tìm ngẫu nhiên đối thủ bất kỳ để tiến hành khiêu chiến với đội hình của đối thủ đó

 • Đồng đội trong Đấu Trí Đại Chiến sẽ không bị ảnh hưởng bởi các thuộc tính trang bị, cấp độ của người chơi. Tất cả đồng đội này sức mạnh là như nhau.

 • Mỗi ngày sẽ có thêm lượt đánh thất bại và làm mới danh sách đồng đội:
 • Lượt đánh thất bại:
 • Miễn phí: 20 lượt (có thể cộng dồn)
 • Lượt làm mới danh sách tướng:
 • Miễn phí: 50 lượt (có thể cộng dồn)
 • Dùng Vàng: 9999 (không cộng dồn)
 • Mỗi ngày sẽ có thêm 3 lượt đổi đối thủ (không cộng dồn)
 • Ví dụ : hôm nay có 3 lượt đổi nhưng không sử dụng, qua ngày tiếp theo cũng chỉ có 3 lượt
   

b. Quy Tắc Thi Đấu:

 • Thuyền trưởng sẽ bắt cặp ngẫu nhiên với đội hình của người chơi khác. Chiến thắng sẽ được tính xếp hạng lượt đánh thắng.
 • Thuyền trưởng dùng các tướng trong danh sách để sắp xếp đội hình, có thể đổi danh sách tướng.
 • Thuyền trưởng có thể đổi đối thủ. 1 ngày được 3 lần (không cộng dồn qua ngày). Qua ngày sẽ reset lại 3 lần.
   

c. Quy tắc xếp hạng và phần thưởng:

 • Căn cứ vào lượt đánh thắng sẽ xếp hạng chiến đấu của người chơi
 • Kết thúc hoạt động căn cứ vào xếp hạng chiến thắng của người chơi để trao thưởng
 • Phần thưởng của giải đấu sẽ chia làm 3 loại:
 • Phần thưởng xếp hạng:
   

 • Phần thưởng liên thắng:
   

 • Phần thưởng tiêu vàng:
   

Lưu ý:

 • Do môi trường test không đủ dữ liệu nên tính năng sẽ có thể phát sinh lỗi trong lần thử nghiệm này
 • NPH sẽ theo dõi và nhận báo lỗi từ các thuyền trưởng để khắc phục và sớm hoàn thiện giải đấu
   

Cập nhật 1 số điều chỉnh trong game

a. Cập nhật phần thưởng Nhiệm Vụ Hằng Ngày Mốc 180

Level 180

Tích lũy

Hiện Tại

Điều chỉnh

130

1500 vàng
1500 chiến tích công hội

1500 vàng
100 điểm chiêu mộ*8

125

500 kim cương cổ đại

500 kim cương cổ đại

115

Túi mảnh cờ sơ cấp*3

Túi mảnh cờ sơ cấp*3

105

Đá ám kim hoàn mỹ*1

Đá ám kim hoàn mỹ*1

90

450 vàng

450 vàng

75

500 hoàng kim bảo thạch

500 hoàng kim bảo thạch

60

Tử tinh phách*5

Tử tinh phách*5

45

100 điểm chiêu mộ
500 nhân tố ác quỷ

1500 chiến tích công hội*1
500 nhân tố ác quỷ*1

30

90 vàng

90 vàng

15

10000 đá hải hồn

10000 đá hải hồn


b. Cập nhật thêm tướng mới vào Tấn Công Hải Quân