download guide

Cập nhật

Trang chủ / Cập nhật / Nội dung cập nhật Tháng 05-2024

Kính gửi các thuyền trưởng!

Sắp tới KNHT sẽ tiến hành cập nhật phiên bản mới tháng 05.2024, xin gửi thông tin chi tiết đến các thuyền trưởng:

  • Thời gian bảo trì cập nhật phiên bản: 10h - 18h ngày 07.05.2024 (tùy thuộc vào tiến độ cập nhật)
     

Cập nhật tướng mới

Bigmom-S

Nguyên liệu đổi:

a. Lệnh triệu tập Bigmom: Nguồn ra từ Trung Tâm Đổi Quà

b. Homies Prometheus: Shop Wano, Shop Cam

c. Homies Zeus: Event Đặc Biệt


Hộp Tướng Bigmom

Benn Beckman-S

Nguyên liệu đổi:

a. Lệnh triệu tập Ben Beckman: Nguồn ra từ Trung Tâm Đổi Quà

b. Súng Firearm: Nguồn ra từ Sự Kiện Đặc Biệt

c. Cờ Băng Tóc đỏ: Shop Cam, Shop Wano


Hộp Tướng Benn Beckman

Ichiji-S

Nguyên liệu đổi:

Cracker-S

Nguyên liệu đổi:

Tính Năng Mới Tầm Bảo Liên Server

Xem chi tiết: TẠI ĐÂY

Hoạt Động Mới Nhật Ký Hành Trình

Cập nhật Nhật Ký Hải Tặc

Trang Sức Mới

Bộ Trang Sức Mộc Đế:

Bộ Trang Sức Lôi Đế:

Bộ Trang Sức Viêm Đế:

Trang Bị Level 180

Cập Nhật Thời Trang Thức Tỉnh

Cập Nhật 3 Cờ Hải Tặc Mới

Cập Nhật Phần Thưởng 1 số Hoạt Động

Cập nhật phần thưởng của 1 số hoạt động: Đào Vàng, Vòng Quay May Mắn, Quay Số May Mắn, Tích Lũy Tiêu Vàng.

Tối Ưu Hóa

  • Tính năng AllBlue: Thu thập nguyên liệu trong AllBlue sẽ không còn tình trạng lag game.
  • Phân Rã báu vật nhanh trong Phòng Lễ Phẩm: Thuyền trưởng chọn Báu Vật hoặc Trang Bị trước khi phân rã nhanh
     

Map Mới

  • Map mới Pháo Đài Germa.
  • Giảm độ khó Map Đảo Zou