download guide

Cập nhật

Trang chủ / Cập nhật / Nội dung cập nhật Tháng 03-2022

Kính gửi các thuyền trưởng!

Sắp tới KNHT sẽ tiến hành cập nhật phiên bản mới, xin gửi thông tin chi tiết đến các thuyền trưởng:

 • Thời gian bảo trì cập nhật phiên bản10h - 18h ngày 22.03.2022 (tùy thuộc vào tiến độ cập nhật)
   

Cập nhật tướng mới

Kozuki Oden

a. Cách chiêu mộ Oden:

b. Lệnh triệu tập Oden: Nguồn ra từ Trung tâm đổi quà

c. Enma: Shop Wano

d. Ame no Habariki: Nguồn ra từ Sự Kiện đặc biệt

Ace-S2

a. Nguyên liệu đổi:

Mihawk-S2

a. Nguyên liệu đổi:

Trái Ác Quỷ mới

Nguồn ra: Trung Tâm Đổi Quà

Dung hợp Trái Ác Quỷ

Trái Thức Tỉnh

a. Công thức đổi:

b. Nguyên liệu ghép:

Cập nhật thêm Team trong Nhật Ký Hải Tặc

Cung Hải Hồn Mới

a. Cung Nareda Niran:

b. Cung Murasaki Neji:

Trang Sức Mới

Bộ Trang Sức Bóng Đêm

Bộ Trang Sức Long Sinh Cửu Phẩm

Bộ Trang Sức Bách Ngọc Dũng

Truyền Thừa Thời Trang

Quy tắc tính năng

 • Tính năng “Truyền Thừa Thời Trang” trong giao diện Cường Hóa.
   

 • Thời trang được kế thừa sẽ nhận được 80% Thủy tinh thời trang của Thời trang gốc.
 • Truyền thừa thời trang tốn 10000 vàng.
 • Số thủy tinh thời trang dư sẽ được trả về túi đồ.
 • Lưu Ý:
 • Thuyền trưởng lưu ý phải làm trống túi đồ trước khi truyền thừa thời trang tránh trường hợp bị mất số thủy tinh thời trang dư trả về túi.
 • Sau khi truyền thừa thuyền trưởng lưu ý F5 hoặc tháo thời trang ra mang lại để cập nhật chỉ số mới.