download guide

Cập nhật

Trang chủ / Cập nhật / Nội dung cập nhật phiên bản Tháng 3-2021

Kính gửi các thuyền trưởng!

Hiện tại, KNHT sẽ tiến hành cập nhật phiên bản mới, xin gửi thông tin chi tiết đến các thuyền trưởng:

 • Thời gian bảo trì cập nhật phiên bản: 10h - 18h ngày 23.03.2021 (tùy thuộc vào tiến độ cập nhật)
   

Cập nhật tướng:

a. Nâng cấp Shura tướng mới:

 • Franky-S:
   

 • Tamago-S:
   

b. Điều chỉnh tướng cũ:

 • Shirahoshi-S:

Kĩ năng

Hiện tại

Điều chỉnh

Thiên Phú

 

Thêm thuộc tính “Sát thương không vượt quá 35% giới hạn máu bản thân (bị động)”

 • Râu Trắng-S:

Kĩ năng

Hiện tại

Điều chỉnh

Đánh thường

Gây s.thương toàn bộ địch và tạo vách sắt 1 lượt

Gây s.thương toàn bộ địch và tỉ lệ cao tạo vách sắt 1 lượt

 • Issho-S:

Kĩ năng

Hiện tại

Điều chỉnh

Thiên Phú

Cấp 5: Mỗi lần hành động sẽ có tỉ lệ 35% (+3%) loại bỏ hiệu quả miễn dịch TC của mục tiêu

Cấp 1: thêm thuộc tính “Miễn hóa đá, mê hoặc”

Cấp 5: Mỗi lần hành động sẽ có tỉ lệ 25% (+2%) loại bỏ hiệu quả miễn dịch TC của mục tiêu

 • Sabo-S:

Kĩ năng

Hiện tại

Điều chỉnh

Thiên Phú

Khiêng miễn dịch khi ra trận (Hỗn loạn / đốt cháy / mê hoặc / choáng / đóng băng)

Khiêng miễn dịch khi ra trận (Phong ấn trị liệu / hỗn loạn / đốt cháy / mê hoặc / choáng / tê liệt)

 • Robin-S:

Kĩ năng

Hiện tại

Điều chỉnh

Thiên Phú

Cấp 1: Mỗi lần hành động xong nếu máu đối phương nhỏ hơn 25% tổng lượng máu lập tức bị tiêu diệt.

Cấp 1: Mỗi lần hành động xong nếu máu đối phương nhỏ hơn 18% tổng lượng máu lập tức bị tiêu diệt.

 • Doflamingo-S:

Kĩ năng

Hiện tại

Điều chỉnh

Thiên Phú

 

Cấp 1: thêm thuộc tính “Ra trận được buff vách sắt trong 1 lượt”


Cập nhật tính năng mới “Đại Chiến Kaido Bách Thú”

a. Thời gian diễn ra: 21h30 – 21h45 mỗi ngày

b. Cơ chế tính năng: Liên server

 • Tất cả người chơi của toàn bộ máy chủ sẽ cùng vào khiêu chiến boss
   

c. Kĩ năng boss:

 • Đánh thường: đánh toàn bộ, tiêu diệt ngẫu nhiên 1 mục tiêu
 • Đánh nộ: đánh toàn bộ, tiêu diệt ngẫu nhiên 2 mục tiêu
   

d. Phần thưởng:

 • Sẽ gồm 2 phần thường tương tự boss trong server là “Phần thưởng xếp hạng” và “Phần thưởng may mắn”
   

e. Lưu ý:

 • Tính năng này sẽ không thể cài đặt tự động tham gia, không thể hồi sinh nhanh.
   

Cập nhật 3 trái ác quỷ mới

Mở dung hợp các trái ác quỷ mới

Điều chỉnh phần thưởng giải đấu Liên Server

a. Vương Giả Chiến:

b. Tổ đội chiến:

c. Công hội chiến:

d. Vượt ải đại chiến:

e. Cây Ác Ma:

Cập nhật pet cưỡi độc quyền “Komachiyo”


Thuộc tính pet