download guide

Cập nhật

Trang chủ / Cập nhật / Điều chỉnh tướng Tháng 1.2021

Kính gởi các thuyền trưởng !

Sau khi nhận được nhiều sự đóng góp ý kiến và mong muốn từ các thuyền trưởng, KNHT đã tiếp thu ý kiến và xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Hiện tại, KNHT đã hoàn thành bản cập nhật tiếp theo, xin gởi thông tin chi tiết đến các thuyền trưởng:

Thời gian cập nhật: 10h ngày 20.01.2021

Chi tiết nội dung cập nhật:

Điều chỉnh tướng Shura:

Kid-S:
 

Sabo-S:
 

Mihaw-S:
 

Lafitte-S:
 

Kizaru-S:
 

Sengoku-S:
 

Sửa 1 số lỗi skill ở 1 số tướng khác

Hé lộ phiên bản cập nhật sau

Đại Chiến Kaido Bách Thú
(coming soon)