download guide

Cập nhật

Trang chủ / Cập nhật / Cập nhật tính năng: Tầm Bảo Liên Server

Giới Thiệu

Thuyền trưởng đạt cấp độ 125 có thể tham gia tính năng Tầm Bảo Liên Server

Mỗi ngày sẽ có 10 Lượt Tầm Bảo5 Lượt Tầm Bảo Thành Công. 

Sau khi hết 5 Lượt Tầm Bảo Thành Công thì không thể Tầm Bảo được nữa.

Hết 10 Lượt Tầm Bảo mà vẫn chưa hết 5 Lượt Tầm Bảo Thành Công thì có thể mua thêm Lượt Tầm Bảo 100 vàng/lượt

Mỗi lần Tầm Bảo sẽ có 10 lượt đánh miễn phí. Sau khi hết 10 lượt đánh sẽ phải mua 100v/lượt ( lần mua tiếp theo sẽ tăng lũy tuyến 100v)

Hướng Dẫn Tính Năng

a. Chọn đội hình Tầm Bảo:

- Thuyền Trường nhấn biểu tượng Tầm Bảo, tiến hành bố trận 5 tướng bao gồm tướng chính vào trận hình. Lưu ý bắt buộc phải bố trận đủ 5 tướng và trong đó có tướng chính.

- Sau khi Bố Trận xong nhấn Báo Danh để tiến hành bước tiếp theo.

b. Chọn Tàu Tầm Bảo:

- Mỗi tàu tầm bảo sẽ tương ứng với 1 phần thưởng khác nhau. Tàu càng về sau phần thưởng sẽ càng giá trị.

- Thuyền trưởng có 3 lượt Làm mới tàu miễn phí trong 1 lần Tầm Bảo. Sau khi hết 3 lượt miễn phí, các lượt sau sẽ tốn 200 vàng 1 lượt.

- Thuyền trưởng có thể Khai Mở trực tiếp tàu tầm bảo mong muốn. Mỗi tàu Tầm Bảo có giá vàng khai mở khác nhau

- Sau khi chọn xong Tàu Tầm Bảo, thuyền trưởng tiến hành Tầm Bảo


Chọn tàu Tầm Bảo

c. Giai Đoạn Tầm Bảo:

Giai đoạn Tầm Bảo chia thành 2 chặng: 

- Chặng 1: Thời gian tầm bảo 10p. Từ 4 vùng Biển Đông, Tây, Nam, Bắc tiến về Đỉnh Reverside.

- Chặng 2: Thời gian tầm bảo 20p. Hành trình qua Đại Hải Trình và đích đến là Đảo Người Cá.

- Phần thưởng của mỗi chặng sẽ được gửi thẳng về Mail khi kết thúc mỗi chặng.

-Thuyền Tầm Bảo khi hoàn thành Chặng 1 sẽ tự động tiến vào Chặng 2 để tiếp tục hành trình.

Lưu ý: Hoàn thành Chặng 1 sẽ tự động trừ 1 lần Tầm Bảo Thành Công.

Cướp Tầm Bảo:

- Thuyền trưởng ở chặng nào thì Cướp Tầm Bảo ở chặng đó. Thuyền ở chặng 1 chỉ cướp những thuyền đang hành trình ở chặng 1. Thuyền ở chặng 2 thì chỉ cướp được những thuyền ở chặng 2.

Lưu ý: Phải có thuyền đang Tầm Bảo mới được cướp thuyền khác đang đi cùng Chặng đường. Mọi hiệu ứng hồi máu sẽ bị vô hiệu hóa.

c. Phần Thưởng:

Phần thưởng theo Tàu Tầm Bảo:

Phần thưởng may mắn

Mỗi ngày sẽ có phần thưởng có 5 người hoàn thành chặng thứ 2. Phần thưởng sẽ có tỷ lệ nhận được khi hoàn thành chặng thứ 2. Phần thưởng sẽ hết cho đến khi có 5 thuyền trưởng nhận được.

Trong ngày sẽ Reset phần thưởng này lúc 15h00. Mỗi người chỉ được lãnh 1 lần duy nhất trong ngày.