download guide

Cập nhật

Trang chủ / Cập nhật / Cập nhật tính năng: Kỹ Năng Trận Hình

Điều Kiện:

Thuyền trường mở tính năng trận hình và sở hữu Ngọc Trận Hình.

Hướng Dẫn Tính Năng:

Ngọc Trận Hình là loại Ngọc bổ trợ cho trận hình, có nhiều loại Ngọc Trận Hình. Mỗi loại Ngọc đều có chỉ số và Skill khác nhau. Chỉ số của Ngọc Trận Hình sẽ áp dụng lên toàn team. Skill Trận Hình sẽ diễn ra duy nhất 1 lần ngay đầu trận đấu trước khi các tướng hành động. Ngọc Trận Hình có thể nâng cấp để tăng cấp chỉ số và Skill.

Lưu ý: Ngọc Trận Hình chỉ sử dụng được ở 1 số tính năng, không áp dụng cho toàn bộ tính năng trong game.

Trang Bị:

Sau khi sử dụng Item Ngọc Trận Hình trong túi đồ, thuyền trường vào giao diện Trận Hình, nhấn nút Trang Bị.


Lựa chọn Ngọc Trận Hình rồi Xác Nhận


Khi vào trận sẽ hiển thị Ngọc Trận Hình phía dưới trận hình.

Tháo Ngọc Trận Hình:


Khi nhấn Tháo, Ngọc Trận Hình sẽ được bỏ ra khỏi trận hình. Nhấn Trang Bị để gắn lại Ngọc Trận Hình khác

Nâng Cấp:

Thuyền trưởng nhấn Nâng Cấp trong giao điện Trận Hình để nâng cấp Ngọc Trận Hình

Nâng cấp Ngọc Trận Hình tiêu tốn Ngọc Ruby và Chiến Tích


Giao diện nâng cấp Ngọc Trận Hình

Nguồn Ra:

Phần thưởng trong Boss Ulta World, Đấu Trưởng Pet, Công Xưởng Smile, Sự Kiện