download guide

Cập nhật

Trang chủ / Cập nhật / Cập nhật tính năng: Đấu Trường Pet

Điều kiện:

Thuyền trưởng đạt Level 125 có thể tham gia tính năng

Quy tắc:

Trong tính năng Đấu Trường Pet, các thuyền trưởng sẽ sử dụng những con Pet của mình để tham gia thi đấu giành vị trí trên BXH.

Thuyền trưởng phải thu thập đủ 5 con Pet mới được tham gia Đấu Trường Pet.


Nhấn vào Đấu Trường Pet trong giao diện Pet

1. Pet Đấu Trường:

Thuyền trưởng dùng Pet Đấu Trường để tham gia tính năng chứ không dùng những con Pet bình thường được.

Nguồn ra: Mở random từ Trứng Pet Arena. 

Thu thập Mảnh Trứng Pet Arena từ Độ Tích Cực. 100 mảnh Trứng Pet Arena gộp thành được 1 Trứng Pet Arena


Mảnh Trứng Pet Arena


Trứng Pet Arena. Level 125 có thể sử dụng.

Pet Đấu Trường có 4 hệ: Phong, Thủy, Hỏa, Lôi. Mỗi con Pet sẽ tương ứng với 1 hệ. 

Khi trận hình ra trận có 2, 3 hoặc 4 hệ thì toàn team sẽ được hưởng 1 số Buff.

Giữa các hệ cũng sẽ có tương khắc, tương khắc làm giảm thuộc tính, chỉ số của pet khi gặp phải.

 • Thuộc Tính của Pet:
  • Buff bản thân: Vào đầu mỗi lượt đánh sẽ tự động Buff ngẫu nhiên 1 số chỉ số của bản thân, hiệu quả trong 1 lượt, qua lượt tiếp theo sẽ tự động Buff lại. Buff này sẽ có hiệu ứng vào đầu mỗi lượt.
  • Buff đồng đội: Vào trận sẽ tự động Buff ngẫu nhiên 1 số chỉ số cho toàn team (kể cả bản thân). Buff này sẽ tồn tại cố định trong cả trận đấu. Buff này sẽ không có hiệu ứng và cộng thẳng vào bảng Thông Tin Chiến Đấu.
  • Giảm phe địch: Vào trận sẽ tự động giảm ngẫu nhiên 1 số chỉ số phe địch. Chỉ số giảm này sẽ tồn tại trong cả trận đấu và hiển thị trong bảng Thông Tin Chiến Đấu.
    
 • Đồ Giám Pet Đấu Trường:
  • Thuyền trưởng có theo xem trước các cấp tiến hóa của Pet trong Đồ Giám Pet
    

2. Nâng cấp và Tiến hóa:

Thuyền trưởng nhấn vào nút Tiến Hóa Pet để Nâng Cấp, Tiến Hóa và Thả Pet.

 • Nâng Cấp Pet: Có 3 cách để Nâng Cấp Level Pet.
   
  • Dùng Beri: 1 lần tốn 2.000.000 Beri/100 exp
  • Dùng Chiến Tích: 1 lần tốn 200.000 Chiến tích/100 exp
  • Dùng Vật Phẩm: 1 Thuần thú Đan/100 exp
    
 • Tiến Hóa Pet:
   

 • Sau khi Pet đạt Max Level mới có thể tiến hóa sang bậc tiếp theo.
 • Tiến hóa Pet tiêu tốn Đột Phá Đan, tùy vào bậc tiến hóa sẽ tốn số lượng khác nhau.
   
 • Thả Pet:
   
 • Thuyền trưởng có thể thả những con Pet không sử dụng tới. Khi thả Pet sẽ trả về số lượng Thuần Thú Đan và Mảnh Đột Phá Đan tùy vào bậc tiến hóa (không trả exp đã nâng).
   

3. Trận Hình Pet:

Sau khi vào Đấu Trường cần sắp xếp Đội Hình Pet xuất chiến. Nhấn vào nút Trận Hình Pet:


Cầm chuột kéo thả những con Pet trong Danh Sách Pet vào khung Bày Binh Bố Trận.

Lưu ý:

 • Trận hình đủ 5 Pet mới được phép khiêu chiến.
 • Pet trong khung Bày Binh Bố Trận không bỏ ra ngoài được, không thả Pet được, chỉ có thể thay thế bằng con Pet khác.
 • Khi vào tính năng mà chưa đủ 5 Pet lên trận hình sẽ không thấy đối thủ. Khi lắp đủ 5 Pet lên trận hình có thể thoát tính năng vào lại hoặc nhấn làm mới sẽ lên danh sách đối thủ.
   
 • Thông tin bảng Trận Hình Pet:
   
 • Thuộc tính Pet: Thuộc tính cơ bản gồm công thủ và sinh mệnh của Pet. 
 • Thuộc tính vào trận: Hiển thị các dòng Buff của con Pet đang chọn: Vào trận được tăng ngẫu nhiên 1 số thuộc tính của bản thân và đồng đội, giảm ngẫu nhiên 1 số thuộc tính của phe địch. 
 • Thuộc tính trận hình: Hiển thị các Buff của trận hình khi có đủ số nguyên tố.
   

4. Quy Tắc Chiến Đấu:

Khi Thuyền Trưởng nhấn đánh đối thủ. Sẽ diễn ra 5 cặp đấu giữa 5 con Pet theo thứ tự từ trên xuống như trận hình đã sắp trước đó. Cặp 1 đánh xong sẽ tới Cặp thứ 2 và cứ tiếp tục cho đến hết Cặp thứ 5.

Kết quả chung cuộc sẽ lấy tổng thắng thua của 5 cặp đấu làm kết quả (BO5).

Sau khi kết thúc lượt đấu mà 2 Pet vẫn chưa có Pet nào chết thì sẽ căn cứ vào Lượng Sinh Mệnh bên nào còn lại nhiều hơn thì sẽ thắng.

1 ngày sẽ có 20 lần khiêu chiến miễn phí. 500 lần mua bằng vàng, mỗi lần 10 vàng.

Làm mới danh sách Vị Trí 10 vàng 1 lần.

 • Nhấn nút Hoàn Thành để Hoàn Thành nhanh trận đấu.
 • Nhấn nút Trận Tiếp Theo để xem cặp Pet tiếp theo chiến đấu.
   

Bảng Thông Tin Chiến Đấu: Hiển thị thông tin Buff của cả 2 phe.

 • Toàn đội: Buff của từng con Pet lên toàn team và giảm team địch
 • Trận: Buff của trận hình

Chỉ số Tăng Phe Ta: Hiển thị chỉ số Buff của team

Chỉ số Giảm Phe Địch: Hiển thị chỉ số team của bản thân trừ team của đối thủ. Như trong hình là chỉ số Team bản thân trừ team bên kia. 

5. Xếp Hạng và Vị Trí:

Thuyền trưởng sẽ giành lấy Vị Trí để được Điểm Tích Lũy. Vị Trí càng cao thì Điểm Tích Lũy càng nhiều. BXH Liên Server sẽ căn cứ theo Điểm Tích Lũy để xếp hạng. Cứ mỗi 2 phút sẽ được trả Điểm Tích Lũy 1 lần. Khi bị thay đổi Vị Trí thì thời gian sẽ reset đếm lại từ đầu.

Điểm Tích Lũy càng cao thì Xếp Hạng càng cao, phần thưởng tương ứng sẽ càng nhiều. 

Cứ mỗi 3 ngày sẽ Tổng Kết và Phát Thưởng vào lúc 22h00.


Điểm tích lũy tính theo Vị Trí

6. Phần Thưởng:

Sau thời gian tổng kết sẽ phát thông báo về Mail. 

Phần thưởng sẽ được trả thẳng về túi đồ. Thuyền trưởng lưu ý phải làm trống túi đồ


Túi Random NL tướng Siêu Cấp


Viking Hercules


Mảnh Tinh Linh Leo


Túi Random NL ĐHT A


Thuần Thú Đan


Xu Vạn Năng


Danh hiệu Thuần Thú Sư