download guide

Cập nhật

Trang chủ / Cập nhật / Cập nhật điều chỉnh tướng Tháng 1-2022

Kính gởi các thuyền trưởng !

Sau khi ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp từ các thuyền trưởng, KHNT đã xem xét và đưa ra hướng điều chỉnh cho phù hợp với phiên bản như sau:

Thời gian cập nhật: ngày 13/01/2022

Nội dung điều chỉnh:

Luffy Snake Man:

Nami-S2:

Jack Hạn Hán:

Fujitora:

Kaya-S:

Queen-S: