download guide

Cập nhật

Trang chủ / Cập nhật / Cập nhật điều chỉnh tướng Tháng 9-2023

Kính gửi các thuyền trưởng!

Sau khi ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp từ các thuyền trưởng, KHNT đã xem xét và đưa ra hướng điều chỉnh cho phù hợp như sau:

Thời gian cập nhật: ngày 28/09/2023

Nội dung điều chỉnh:

Zoro

Law-S2

Boa-S2

Robin-S2

Usopp-S2