download guide

Cập nhật

Trang chủ / Cập nhật / Cập nhật điều chỉnh tướng Tháng 2-2024

Kính gửi các thuyền trưởng!

Sau khi ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp từ các thuyền trưởng, KHNT đã xem xét và đưa ra hướng điều chỉnh cho phù hợp như sau:

Thời gian cập nhật: ngày 29/02/2024

Nội dung điều chỉnh:

Law-S2

Nami-S3

Sabo-S2

Enel

Zoro