download guide

Cập nhật

Trang chủ / Cập nhật / Cập nhật điều chỉnh tướng Tháng 02-2023

Kính gửi các thuyền trưởng!

Sau khi ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp từ các thuyền trưởng, KHNT đã xem xét và đưa ra hướng điều chỉnh cho phù hợp với phiên bản như sau:

Thời gian cập nhật: ngày 09/02/2023

Nội dung điều chỉnh:

Yamato-S

Tesoro-S

Robin-S2

Brook-S2

Oden-S2