download guide
S97.Hamburg
  • Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ✩๖ۣۜSputnikV 200
2 TreoCoBoy 200
3          200
4 Vincenzo 200
5 ✞ঔৣ۝S̝A̝N̝A̝۝ঔৣ 200
6 nholikenhe 200
7 AibiếtGìĐou 200
8 DeathlyHallows 200
9 ♡Freya 200
10 Mink_Hizumi 197
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ♡Freya 200
2 TreoCoBoy 200
3 ✞ঔৣ۝S̝A̝N̝A̝۝ঔৣ 200
4 nholikenhe 200
5 Vincenzo 200
6 DeathlyHallows 200
7          200
8 ✩๖ۣۜSputnikV 200
9 ☆ⓋⒾⓃⒽⒸÓⓃⓎ☆s59 189
10 ✩๖ۣۜSchwarz 197
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1          200
2 TreoCoBoy 200
3 ♡Freya 200
4 AibiếtGìĐou 200
5 ÇÖçä 194
6 Mink_Hizumi 197
7 DeathlyHallows 200
8 ✩๖ۣۜSputnikV 200
9 ✩๖ۣۜBunyacopxky 184
10 ✩๖ۣۜLeChatelier 173
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 †ARES†ђưηg•sลη.s3 200
2 AnhRitNhaQue.s2 200
3 One.s4 200
4 †ARES†GoldPiece.s3 200
5 †ARES†Aces.s5 200
6 SuSuSu.s5 200
7 †ARES†Elly❣.s5 200
8 †ARES†Tino.s4 199
9 †ARES†DNxK.s5 197
10 †ARES†KING.s4 197
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 †ARES†ђưηg•sลη.s3 200
2 One.s4 200
3 AnhRitNhaQue.s2 200
4 †ARES†Elly❣.s5 200
5 drakeX.s4 193
6 †ARES†KING.s4 197
7 †ARES†lêquangsú.s3 196
8 †ARES†DNxK.s5 197
9 †ARES†GoldPiece.s3 200
10 †ARES†Chíp.s5 195
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 AnhRitNhaQue.s2 200
2 One.s4 200
3 †ARES†ђưηg•sลη.s3 200
4 †ARES†GoldPiece.s3 200
5 †ARES†Tino.s4 199
6 †ARES†Aces.s5 200
7 †ARES†KING.s4 197
8 †ARES†Chíp.s5 195
9 †ARES†GOTEN.s4 188
10 †ARES†NgChầmZn.s5 195
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 †ARES†ђưηg•sลη.s3 200
2 AnhRitNhaQue.s2 200
3 One.s4 200
4 †ARES†GoldPiece.s3 200
5 †ARES†Aces.s5 200
6 SuSuSu.s5 200
7 †ARES†Elly❣.s5 200
8 †ARES†Tino.s4 199
9 †ARES†DNxK.s5 197
10 †ARES†KING.s4 197
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 †ARES†ђưηg•sลη.s3 200
2 One.s4 200
3 AnhRitNhaQue.s2 200
4 †ARES†Elly❣.s5 200
5 drakeX.s4 193
6 †ARES†KING.s4 197
7 †ARES†lêquangsú.s3 196
8 †ARES†DNxK.s5 197
9 †ARES†GoldPiece.s3 200
10 †ARES†Chíp.s5 195
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 AnhRitNhaQue.s2 200
2 One.s4 200
3 †ARES†ђưηg•sลη.s3 200
4 †ARES†GoldPiece.s3 200
5 †ARES†Tino.s4 199
6 †ARES†Aces.s5 200
7 †ARES†KING.s4 197
8 †ARES†Chíp.s5 195
9 †ARES†GOTEN.s4 188
10 †ARES†NgChầmZn.s5 195
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 †ARES†ђưηg•sลη.s3 200
2 AnhRitNhaQue.s2 200
3 One.s4 200
4 †ARES†GoldPiece.s3 200
5 †ARES†Aces.s5 200
6 SuSuSu.s5 200
7 †ARES†Elly❣.s5 200
8 †ARES†Tino.s4 199
9 †ARES†DNxK.s5 197
10 †ARES†KING.s4 197
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 †ARES†ђưηg•sลη.s3 200
2 One.s4 200
3 AnhRitNhaQue.s2 200
4 †ARES†Elly❣.s5 200
5 drakeX.s4 193
6 †ARES†KING.s4 197
7 †ARES†lêquangsú.s3 196
8 †ARES†DNxK.s5 197
9 †ARES†GoldPiece.s3 200
10 †ARES†Chíp.s5 195
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 AnhRitNhaQue.s2 200
2 One.s4 200
3 †ARES†ђưηg•sลη.s3 200
4 †ARES†GoldPiece.s3 200
5 †ARES†Tino.s4 199
6 †ARES†Aces.s5 200
7 †ARES†KING.s4 197
8 †ARES†Chíp.s5 195
9 †ARES†GOTEN.s4 188
10 †ARES†NgChầmZn.s5 195
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 †ARES†ђưηg•sลη.s3 200
2 AnhRitNhaQue.s2 200
3 One.s4 200
4 †ARES†GoldPiece.s3 200
5 †ARES†Aces.s5 200
6 SuSuSu.s5 200
7 †ARES†Elly❣.s5 200
8 †ARES†Tino.s4 199
9 †ARES†DNxK.s5 197
10 †ARES†KING.s4 197
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 †ARES†ђưηg•sลη.s3 200
2 One.s4 200
3 AnhRitNhaQue.s2 200
4 †ARES†Elly❣.s5 200
5 drakeX.s4 193
6 †ARES†KING.s4 197
7 †ARES†lêquangsú.s3 196
8 †ARES†DNxK.s5 197
9 †ARES†GoldPiece.s3 200
10 †ARES†Chíp.s5 195
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 AnhRitNhaQue.s2 200
2 One.s4 200
3 †ARES†ђưηg•sลη.s3 200
4 †ARES†GoldPiece.s3 200
5 †ARES†Tino.s4 199
6 †ARES†Aces.s5 200
7 †ARES†KING.s4 197
8 †ARES†Chíp.s5 195
9 †ARES†GOTEN.s4 188
10 †ARES†NgChầmZn.s5 195
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Shank.s8 200
2 Winz.s8 200
3 ÉtsOsÉt.s7 200
4 Vex.s8 195
5 Tomioka.s7 195
6 Cio1.s8 192
7 manhli.s6 191
8 MashelloĐệTam.s9 189
9 ✼тнí¢нтнìинí¢н✾.s9 189
10 GoDFarther.s7 186
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Winz.s8 200
2 Tomioka.s7 195
3 Shank.s8 200
4 manhli.s6 191
5 ÉtsOsÉt.s7 200
6 Vex.s8 195
7 MashelloĐệTam.s9 189
8 ✼ηɠσηηɧàσνàσ✾.s9 185
9 ◦•●◉✿✿◉●•◦.s8 184
10 ๖Nøbles™MitSui.s6 184
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Winz.s8 200
2 Tomioka.s7 195
3 Shank.s8 200
4 ÉtsOsÉt.s7 200
5 manhli.s6 191
6 ➻Đáɲħɲħɑυƙħôɲɠ✾.s9 184
7 ✼тнí¢нтнìинí¢н✾.s9 189
8 MashelloĐệTam.s9 189
9 Vex.s8 195
10 ✼ηɠσηηɧàσνàσ✾.s9 185
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Shank.s8 200
2 Winz.s8 200
3 ÉtsOsÉt.s7 200
4 Vex.s8 195
5 Tomioka.s7 195
6 Cio1.s8 192
7 manhli.s6 191
8 MashelloĐệTam.s9 189
9 ✼тнí¢нтнìинí¢н✾.s9 189
10 GoDFarther.s7 186
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Winz.s8 200
2 Tomioka.s7 195
3 Shank.s8 200
4 manhli.s6 191
5 ÉtsOsÉt.s7 200
6 Vex.s8 195
7 MashelloĐệTam.s9 189
8 ✼ηɠσηηɧàσνàσ✾.s9 185
9 ◦•●◉✿✿◉●•◦.s8 184
10 ๖Nøbles™MitSui.s6 184
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Winz.s8 200
2 Tomioka.s7 195
3 Shank.s8 200
4 ÉtsOsÉt.s7 200
5 manhli.s6 191
6 ➻Đáɲħɲħɑυƙħôɲɠ✾.s9 184
7 ✼тнí¢нтнìинí¢н✾.s9 189
8 MashelloĐệTam.s9 189
9 Vex.s8 195
10 ✼ηɠσηηɧàσνàσ✾.s9 185
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Shank.s8 200
2 Winz.s8 200
3 ÉtsOsÉt.s7 200
4 Vex.s8 195
5 Tomioka.s7 195
6 Cio1.s8 192
7 manhli.s6 191
8 MashelloĐệTam.s9 189
9 ✼тнí¢нтнìинí¢н✾.s9 189
10 GoDFarther.s7 186
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Winz.s8 200
2 Tomioka.s7 195
3 Shank.s8 200
4 manhli.s6 191
5 ÉtsOsÉt.s7 200
6 Vex.s8 195
7 MashelloĐệTam.s9 189
8 ✼ηɠσηηɧàσνàσ✾.s9 185
9 ◦•●◉✿✿◉●•◦.s8 184
10 ๖Nøbles™MitSui.s6 184
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Winz.s8 200
2 Tomioka.s7 195
3 Shank.s8 200
4 ÉtsOsÉt.s7 200
5 manhli.s6 191
6 ➻Đáɲħɲħɑυƙħôɲɠ✾.s9 184
7 ✼тнí¢нтнìинí¢н✾.s9 189
8 MashelloĐệTam.s9 189
9 Vex.s8 195
10 ✼ηɠσηηɧàσνàσ✾.s9 185
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Shank.s8 200
2 Winz.s8 200
3 ÉtsOsÉt.s7 200
4 Vex.s8 195
5 Tomioka.s7 195
6 Cio1.s8 192
7 manhli.s6 191
8 MashelloĐệTam.s9 189
9 ✼тнí¢нтнìинí¢н✾.s9 189
10 GoDFarther.s7 186
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Winz.s8 200
2 Tomioka.s7 195
3 Shank.s8 200
4 manhli.s6 191
5 ÉtsOsÉt.s7 200
6 Vex.s8 195
7 MashelloĐệTam.s9 189
8 ✼ηɠσηηɧàσνàσ✾.s9 185
9 ◦•●◉✿✿◉●•◦.s8 184
10 ๖Nøbles™MitSui.s6 184
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Winz.s8 200
2 Tomioka.s7 195
3 Shank.s8 200
4 ÉtsOsÉt.s7 200
5 manhli.s6 191
6 ➻Đáɲħɲħɑυƙħôɲɠ✾.s9 184
7 ✼тнí¢нтнìинí¢н✾.s9 189
8 MashelloĐệTam.s9 189
9 Vex.s8 195
10 ✼ηɠσηηɧàσνàσ✾.s9 185
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜBlazeღLawღ.s10 200
2 ๖ۣۜBlazeღKidღ.s10 200
3 KayzDaPoet.s10 200
4 ๛๖ۣۜRүυʝĭηツ.s13 200
5 ๖ۣۜBlazeღZoroღ.s10 200
6 AVI.s13 200
7 Whiskly.s13 200
8 NuKai.s12 197
9 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 196
10 ๖ۣۜBlazeღABOM.s10 195
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜBlazeღLawღ.s10 200
2 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 196
3 ๖ۣۜBlazeღZoroღ.s10 200
4 mrhieu.s11 191
5 ๖ۣۜBlazeღKidღ.s10 200
6 ๛๖ۣۜRүυʝĭηツ.s13 200
7 Whiskly.s13 200
8 ๖ۣۜBlazeღABOM.s10 195
9 NuKai.s12 197
10 haitac.s11 180
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜBlazeღLawღ.s10 200
2 ๖ۣۜBlazeღKidღ.s10 200
3 AVI.s13 200
4 KayzDaPoet.s10 200
5 BinTheChickenツ.s11 192
6 ๖ۣۜBlazeღZoroღ.s10 200
7 ๖ۣۜBlazeღABOM.s10 195
8 NuKai.s12 197
9 ๛๖ۣۜRүυʝĭηツ.s13 200
10 ๖ۣۜBlazeღOmenღ.s13 186
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜBlazeღLawღ.s10 200
2 ๖ۣۜBlazeღKidღ.s10 200
3 KayzDaPoet.s10 200
4 ๛๖ۣۜRүυʝĭηツ.s13 200
5 ๖ۣۜBlazeღZoroღ.s10 200
6 AVI.s13 200
7 Whiskly.s13 200
8 NuKai.s12 197
9 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 196
10 ๖ۣۜBlazeღABOM.s10 195
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜBlazeღLawღ.s10 200
2 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 196
3 ๖ۣۜBlazeღZoroღ.s10 200
4 mrhieu.s11 191
5 ๖ۣۜBlazeღKidღ.s10 200
6 ๛๖ۣۜRүυʝĭηツ.s13 200
7 Whiskly.s13 200
8 ๖ۣۜBlazeღABOM.s10 195
9 NuKai.s12 197
10 haitac.s11 180
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜBlazeღLawღ.s10 200
2 ๖ۣۜBlazeღKidღ.s10 200
3 AVI.s13 200
4 KayzDaPoet.s10 200
5 BinTheChickenツ.s11 192
6 ๖ۣۜBlazeღZoroღ.s10 200
7 ๖ۣۜBlazeღABOM.s10 195
8 NuKai.s12 197
9 ๛๖ۣۜRүυʝĭηツ.s13 200
10 ๖ۣۜBlazeღOmenღ.s13 186
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜBlazeღLawღ.s10 200
2 ๖ۣۜBlazeღKidღ.s10 200
3 KayzDaPoet.s10 200
4 ๛๖ۣۜRүυʝĭηツ.s13 200
5 ๖ۣۜBlazeღZoroღ.s10 200
6 AVI.s13 200
7 Whiskly.s13 200
8 NuKai.s12 197
9 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 196
10 ๖ۣۜBlazeღABOM.s10 195
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜBlazeღLawღ.s10 200
2 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 196
3 ๖ۣۜBlazeღZoroღ.s10 200
4 mrhieu.s11 191
5 ๖ۣۜBlazeღKidღ.s10 200
6 ๛๖ۣۜRүυʝĭηツ.s13 200
7 Whiskly.s13 200
8 ๖ۣۜBlazeღABOM.s10 195
9 NuKai.s12 197
10 haitac.s11 180
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜBlazeღLawღ.s10 200
2 ๖ۣۜBlazeღKidღ.s10 200
3 AVI.s13 200
4 KayzDaPoet.s10 200
5 BinTheChickenツ.s11 192
6 ๖ۣۜBlazeღZoroღ.s10 200
7 ๖ۣۜBlazeღABOM.s10 195
8 NuKai.s12 197
9 ๛๖ۣۜRүυʝĭηツ.s13 200
10 ๖ۣۜBlazeღOmenღ.s13 186
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜBlazeღLawღ.s10 200
2 ๖ۣۜBlazeღKidღ.s10 200
3 KayzDaPoet.s10 200
4 ๛๖ۣۜRүυʝĭηツ.s13 200
5 ๖ۣۜBlazeღZoroღ.s10 200
6 AVI.s13 200
7 Whiskly.s13 200
8 NuKai.s12 197
9 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 196
10 ๖ۣۜBlazeღABOM.s10 195
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜBlazeღLawღ.s10 200
2 ๖Blaze☂sρerm☂.s13 196
3 ๖ۣۜBlazeღZoroღ.s10 200
4 mrhieu.s11 191
5 ๖ۣۜBlazeღKidღ.s10 200
6 ๛๖ۣۜRүυʝĭηツ.s13 200
7 Whiskly.s13 200
8 ๖ۣۜBlazeღABOM.s10 195
9 NuKai.s12 197
10 haitac.s11 180
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜBlazeღLawღ.s10 200
2 ๖ۣۜBlazeღKidღ.s10 200
3 AVI.s13 200
4 KayzDaPoet.s10 200
5 BinTheChickenツ.s11 192
6 ๖ۣۜBlazeღZoroღ.s10 200
7 ๖ۣۜBlazeღABOM.s10 195
8 NuKai.s12 197
9 ๛๖ۣۜRүυʝĭηツ.s13 200
10 ๖ۣۜBlazeღOmenღ.s13 186
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜNPH.s17 200
2 ๖ۣۜXenoglossy.s17 200
3 TheDeathss2.s17 200
4 Roy.s14 200
5 Unlimited.s16 200
6 tenis.s14 199
7 Dquan.s14 198
8 ๖★╰❥Origin❣⚔☠❥.s15 198
9 TheDeath.s14 198
10 ๖ۣۜLady๖.s17 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜXenoglossy.s17 200
2 tenis.s14 199
3 ๖ۣۜNPH.s17 200
4 Roy.s14 200
5 TheDeathss2.s17 200
6 Unlimited.s16 200
7 ๖★╰❥Origin❣⚔☠❥.s15 198
8 ashura25.s16 187
9 TheDeath.s14 198
10 SATTHU165.s14 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜNPH.s17 200
2 ๖ۣۜXenoglossy.s17 200
3 ๖★╰❥Origin❣⚔☠❥.s15 198
4 TheDeath.s14 198
5 Roy.s14 200
6 TheDeathss2.s17 200
7 tenis.s14 199
8 SATTHU165.s14 192
9 DânChơiXứThanh.s16 183
10 Unlimited.s16 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜNPH.s17 200
2 ๖ۣۜXenoglossy.s17 200
3 TheDeathss2.s17 200
4 Roy.s14 200
5 Unlimited.s16 200
6 tenis.s14 199
7 Dquan.s14 198
8 ๖★╰❥Origin❣⚔☠❥.s15 198
9 TheDeath.s14 198
10 ๖ۣۜLady๖.s17 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜXenoglossy.s17 200
2 tenis.s14 199
3 ๖ۣۜNPH.s17 200
4 Roy.s14 200
5 TheDeathss2.s17 200
6 Unlimited.s16 200
7 ๖★╰❥Origin❣⚔☠❥.s15 198
8 ashura25.s16 187
9 TheDeath.s14 198
10 SATTHU165.s14 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜNPH.s17 200
2 ๖ۣۜXenoglossy.s17 200
3 ๖★╰❥Origin❣⚔☠❥.s15 198
4 TheDeath.s14 198
5 Roy.s14 200
6 TheDeathss2.s17 200
7 tenis.s14 199
8 SATTHU165.s14 192
9 DânChơiXứThanh.s16 183
10 Unlimited.s16 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜNPH.s17 200
2 ๖ۣۜXenoglossy.s17 200
3 TheDeathss2.s17 200
4 Roy.s14 200
5 Unlimited.s16 200
6 tenis.s14 199
7 Dquan.s14 198
8 ๖★╰❥Origin❣⚔☠❥.s15 198
9 TheDeath.s14 198
10 ๖ۣۜLady๖.s17 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜXenoglossy.s17 200
2 tenis.s14 199
3 ๖ۣۜNPH.s17 200
4 Roy.s14 200
5 TheDeathss2.s17 200
6 Unlimited.s16 200
7 ๖★╰❥Origin❣⚔☠❥.s15 198
8 ashura25.s16 187
9 TheDeath.s14 198
10 SATTHU165.s14 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜNPH.s17 200
2 ๖ۣۜXenoglossy.s17 200
3 ๖★╰❥Origin❣⚔☠❥.s15 198
4 TheDeath.s14 198
5 Roy.s14 200
6 TheDeathss2.s17 200
7 tenis.s14 199
8 SATTHU165.s14 192
9 DânChơiXứThanh.s16 183
10 Unlimited.s16 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜNPH.s17 200
2 ๖ۣۜXenoglossy.s17 200
3 TheDeathss2.s17 200
4 Roy.s14 200
5 Unlimited.s16 200
6 tenis.s14 199
7 Dquan.s14 198
8 ๖★╰❥Origin❣⚔☠❥.s15 198
9 TheDeath.s14 198
10 ๖ۣۜLady๖.s17 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜXenoglossy.s17 200
2 tenis.s14 199
3 ๖ۣۜNPH.s17 200
4 Roy.s14 200
5 TheDeathss2.s17 200
6 Unlimited.s16 200
7 ๖★╰❥Origin❣⚔☠❥.s15 198
8 ashura25.s16 187
9 TheDeath.s14 198
10 SATTHU165.s14 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖ۣۜNPH.s17 200
2 ๖ۣۜXenoglossy.s17 200
3 ๖★╰❥Origin❣⚔☠❥.s15 198
4 TheDeath.s14 198
5 Roy.s14 200
6 TheDeathss2.s17 200
7 tenis.s14 199
8 SATTHU165.s14 192
9 DânChơiXứThanh.s16 183
10 Unlimited.s16 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☯ŚtepN✿O͜͡๖den☯.s18 200
2 ID.s21 200
3 Cecilia࿇Pham.s21 200
4 BánhHỏiHeoQuay.s20 200
5 SKNAHS.s20 200
6 ๖ßá☪Thiên.s21 200
7 Gold_Coin_AFC.s19 200
8 FrankGallagher.s21 199
9 FaiRr.s18 197
10 InMyRemains.s20 196
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Cecilia࿇Pham.s21 200
2 ☯ŚtepN✿O͜͡๖den☯.s18 200
3 BánhHỏiHeoQuay.s20 200
4 Gold_Coin_AFC.s19 200
5 FrankGallagher.s21 199
6 ๖ßá☪Thiên.s21 200
7 ID.s21 200
8 InMyRemains.s20 196
9 FaiRr.s18 197
10 KingDark.s18 188
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☯ŚtepN✿O͜͡๖den☯.s18 200
2 BánhHỏiHeoQuay.s20 200
3 Cecilia࿇Pham.s21 200
4 ๖ßá☪Thiên.s21 200
5 ID.s21 200
6 InMyRemains.s20 196
7 Gold_Coin_AFC.s19 200
8 FrankGallagher.s21 199
9 SKNAHS.s20 200
10 RácRawSkyS44.s20 182
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☯ŚtepN✿O͜͡๖den☯.s18 200
2 ID.s21 200
3 Cecilia࿇Pham.s21 200
4 BánhHỏiHeoQuay.s20 200
5 SKNAHS.s20 200
6 ๖ßá☪Thiên.s21 200
7 Gold_Coin_AFC.s19 200
8 FrankGallagher.s21 199
9 FaiRr.s18 197
10 InMyRemains.s20 196
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Cecilia࿇Pham.s21 200
2 ☯ŚtepN✿O͜͡๖den☯.s18 200
3 BánhHỏiHeoQuay.s20 200
4 Gold_Coin_AFC.s19 200
5 FrankGallagher.s21 199
6 ๖ßá☪Thiên.s21 200
7 ID.s21 200
8 InMyRemains.s20 196
9 FaiRr.s18 197
10 KingDark.s18 188
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☯ŚtepN✿O͜͡๖den☯.s18 200
2 BánhHỏiHeoQuay.s20 200
3 Cecilia࿇Pham.s21 200
4 ๖ßá☪Thiên.s21 200
5 ID.s21 200
6 InMyRemains.s20 196
7 Gold_Coin_AFC.s19 200
8 FrankGallagher.s21 199
9 SKNAHS.s20 200
10 RácRawSkyS44.s20 182
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☯ŚtepN✿O͜͡๖den☯.s18 200
2 ID.s21 200
3 Cecilia࿇Pham.s21 200
4 BánhHỏiHeoQuay.s20 200
5 SKNAHS.s20 200
6 ๖ßá☪Thiên.s21 200
7 Gold_Coin_AFC.s19 200
8 FrankGallagher.s21 199
9 FaiRr.s18 197
10 InMyRemains.s20 196
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Cecilia࿇Pham.s21 200
2 ☯ŚtepN✿O͜͡๖den☯.s18 200
3 BánhHỏiHeoQuay.s20 200
4 Gold_Coin_AFC.s19 200
5 FrankGallagher.s21 199
6 ๖ßá☪Thiên.s21 200
7 ID.s21 200
8 InMyRemains.s20 196
9 FaiRr.s18 197
10 KingDark.s18 188
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☯ŚtepN✿O͜͡๖den☯.s18 200
2 BánhHỏiHeoQuay.s20 200
3 Cecilia࿇Pham.s21 200
4 ๖ßá☪Thiên.s21 200
5 ID.s21 200
6 InMyRemains.s20 196
7 Gold_Coin_AFC.s19 200
8 FrankGallagher.s21 199
9 SKNAHS.s20 200
10 RácRawSkyS44.s20 182
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☯ŚtepN✿O͜͡๖den☯.s18 200
2 ID.s21 200
3 Cecilia࿇Pham.s21 200
4 BánhHỏiHeoQuay.s20 200
5 SKNAHS.s20 200
6 ๖ßá☪Thiên.s21 200
7 Gold_Coin_AFC.s19 200
8 FrankGallagher.s21 199
9 FaiRr.s18 197
10 InMyRemains.s20 196
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Cecilia࿇Pham.s21 200
2 ☯ŚtepN✿O͜͡๖den☯.s18 200
3 BánhHỏiHeoQuay.s20 200
4 Gold_Coin_AFC.s19 200
5 FrankGallagher.s21 199
6 ๖ßá☪Thiên.s21 200
7 ID.s21 200
8 InMyRemains.s20 196
9 FaiRr.s18 197
10 KingDark.s18 188
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☯ŚtepN✿O͜͡๖den☯.s18 200
2 BánhHỏiHeoQuay.s20 200
3 Cecilia࿇Pham.s21 200
4 ๖ßá☪Thiên.s21 200
5 ID.s21 200
6 InMyRemains.s20 196
7 Gold_Coin_AFC.s19 200
8 FrankGallagher.s21 199
9 SKNAHS.s20 200
10 RácRawSkyS44.s20 182
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ❄Tobi❄.s22 200
2 Nguyên8.s23 200
3 BaBil.s22 200
4 Rin.s22 200
5 CàyChay.s24 200
6 GBP.s22 200
7 Saycheese.s25 200
8 ✰๑♊︎KuWαr♊︎๑✰.s25 200
9 ღ๖ۣۜObεℓĭʂƙღ.s25 200
10 ღⓏⒺⓇⓄ➻❥.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 CàyChay.s24 200
2 GBP.s22 200
3 ❄Tobi❄.s22 200
4 ✰๑♊︎KuWαr♊︎๑✰.s25 200
5 Saycheese.s25 200
6 HSenpai.s22 196
7 Nguyên8.s23 200
8 ღ๖ۣۜObεℓĭʂƙღ.s25 200
9 Rin.s22 200
10 ღⓏⒺⓇⓄ➻❥.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Nguyên8.s23 200
2 Rin.s22 200
3 BaBil.s22 200
4 Saycheese.s25 200
5 ღ๖ۣۜObεℓĭʂƙღ.s25 200
6 ❄Tobi❄.s22 200
7 GBP.s22 200
8 ✰๑♊︎KuWαr♊︎๑✰.s25 200
9 Jolyne•Kujou.s23 194
10 CàyChay.s24 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ❄Tobi❄.s22 200
2 Nguyên8.s23 200
3 BaBil.s22 200
4 Rin.s22 200
5 CàyChay.s24 200
6 GBP.s22 200
7 Saycheese.s25 200
8 ✰๑♊︎KuWαr♊︎๑✰.s25 200
9 ღ๖ۣۜObεℓĭʂƙღ.s25 200
10 ღⓏⒺⓇⓄ➻❥.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 CàyChay.s24 200
2 GBP.s22 200
3 ❄Tobi❄.s22 200
4 ✰๑♊︎KuWαr♊︎๑✰.s25 200
5 Saycheese.s25 200
6 HSenpai.s22 196
7 Nguyên8.s23 200
8 ღ๖ۣۜObεℓĭʂƙღ.s25 200
9 Rin.s22 200
10 ღⓏⒺⓇⓄ➻❥.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Nguyên8.s23 200
2 Rin.s22 200
3 BaBil.s22 200
4 Saycheese.s25 200
5 ღ๖ۣۜObεℓĭʂƙღ.s25 200
6 ❄Tobi❄.s22 200
7 GBP.s22 200
8 ✰๑♊︎KuWαr♊︎๑✰.s25 200
9 Jolyne•Kujou.s23 194
10 CàyChay.s24 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ❄Tobi❄.s22 200
2 Nguyên8.s23 200
3 BaBil.s22 200
4 Rin.s22 200
5 CàyChay.s24 200
6 GBP.s22 200
7 Saycheese.s25 200
8 ✰๑♊︎KuWαr♊︎๑✰.s25 200
9 ღ๖ۣۜObεℓĭʂƙღ.s25 200
10 ღⓏⒺⓇⓄ➻❥.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 CàyChay.s24 200
2 GBP.s22 200
3 ❄Tobi❄.s22 200
4 ✰๑♊︎KuWαr♊︎๑✰.s25 200
5 Saycheese.s25 200
6 HSenpai.s22 196
7 Nguyên8.s23 200
8 ღ๖ۣۜObεℓĭʂƙღ.s25 200
9 Rin.s22 200
10 ღⓏⒺⓇⓄ➻❥.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Nguyên8.s23 200
2 Rin.s22 200
3 BaBil.s22 200
4 Saycheese.s25 200
5 ღ๖ۣۜObεℓĭʂƙღ.s25 200
6 ❄Tobi❄.s22 200
7 GBP.s22 200
8 ✰๑♊︎KuWαr♊︎๑✰.s25 200
9 Jolyne•Kujou.s23 194
10 CàyChay.s24 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ❄Tobi❄.s22 200
2 Nguyên8.s23 200
3 BaBil.s22 200
4 Rin.s22 200
5 CàyChay.s24 200
6 GBP.s22 200
7 Saycheese.s25 200
8 ✰๑♊︎KuWαr♊︎๑✰.s25 200
9 ღ๖ۣۜObεℓĭʂƙღ.s25 200
10 ღⓏⒺⓇⓄ➻❥.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 CàyChay.s24 200
2 GBP.s22 200
3 ❄Tobi❄.s22 200
4 ✰๑♊︎KuWαr♊︎๑✰.s25 200
5 Saycheese.s25 200
6 HSenpai.s22 196
7 Nguyên8.s23 200
8 ღ๖ۣۜObεℓĭʂƙღ.s25 200
9 Rin.s22 200
10 ღⓏⒺⓇⓄ➻❥.s25 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Nguyên8.s23 200
2 Rin.s22 200
3 BaBil.s22 200
4 Saycheese.s25 200
5 ღ๖ۣۜObεℓĭʂƙღ.s25 200
6 ❄Tobi❄.s22 200
7 GBP.s22 200
8 ✰๑♊︎KuWαr♊︎๑✰.s25 200
9 Jolyne•Kujou.s23 194
10 CàyChay.s24 200
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HuyềnBéZịt✿.s28 200
2 BadGuy.s29 200
3 NgôLâmHạMy.s29 200
4 ♥Grey♥.s26 200
5 KaiDo.s29 200
6 VtYuGi.s29 199
7 Bʀ̶ᴏ̶ᴋ̶ᴇ̶ɴ̶.s29 196
8 ♥Thena♥.s26 195
9 ♥Igor♥.s26 195
10 BéTý.s27 194
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HuyềnBéZịt✿.s28 200
2 NgôLâmHạMy.s29 200
3 ♥Thena♥.s26 195
4 KaiDo.s29 200
5 ♥Grey♥.s26 200
6 ♥Igor♥.s26 195
7 VtYuGi.s29 199
8 BadGuy.s29 200
9 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 192
10 BéTý.s27 194
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HuyềnBéZịt✿.s28 200
2 BadGuy.s29 200
3 ♥Grey♥.s26 200
4 NgôLâmHạMy.s29 200
5 ♥Thena♥.s26 195
6 ♥Igor♥.s26 195
7 KaiDo.s29 200
8 VtYuGi.s29 199
9 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 192
10 Bʀ̶ᴏ̶ᴋ̶ᴇ̶ɴ̶.s29 196
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HuyềnBéZịt✿.s28 200
2 BadGuy.s29 200
3 NgôLâmHạMy.s29 200
4 ♥Grey♥.s26 200
5 KaiDo.s29 200
6 VtYuGi.s29 199
7 Bʀ̶ᴏ̶ᴋ̶ᴇ̶ɴ̶.s29 196
8 ♥Thena♥.s26 195
9 ♥Igor♥.s26 195
10 BéTý.s27 194
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HuyềnBéZịt✿.s28 200
2 NgôLâmHạMy.s29 200
3 ♥Thena♥.s26 195
4 KaiDo.s29 200
5 ♥Grey♥.s26 200
6 ♥Igor♥.s26 195
7 VtYuGi.s29 199
8 BadGuy.s29 200
9 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 192
10 BéTý.s27 194
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HuyềnBéZịt✿.s28 200
2 BadGuy.s29 200
3 ♥Grey♥.s26 200
4 NgôLâmHạMy.s29 200
5 ♥Thena♥.s26 195
6 ♥Igor♥.s26 195
7 KaiDo.s29 200
8 VtYuGi.s29 199
9 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 192
10 Bʀ̶ᴏ̶ᴋ̶ᴇ̶ɴ̶.s29 196
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HuyềnBéZịt✿.s28 200
2 BadGuy.s29 200
3 NgôLâmHạMy.s29 200
4 ♥Grey♥.s26 200
5 KaiDo.s29 200
6 VtYuGi.s29 199
7 Bʀ̶ᴏ̶ᴋ̶ᴇ̶ɴ̶.s29 196
8 ♥Thena♥.s26 195
9 ♥Igor♥.s26 195
10 BéTý.s27 194
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HuyềnBéZịt✿.s28 200
2 NgôLâmHạMy.s29 200
3 ♥Thena♥.s26 195
4 KaiDo.s29 200
5 ♥Grey♥.s26 200
6 ♥Igor♥.s26 195
7 VtYuGi.s29 199
8 BadGuy.s29 200
9 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 192
10 BéTý.s27 194
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HuyềnBéZịt✿.s28 200
2 BadGuy.s29 200
3 ♥Grey♥.s26 200
4 NgôLâmHạMy.s29 200
5 ♥Thena♥.s26 195
6 ♥Igor♥.s26 195
7 KaiDo.s29 200
8 VtYuGi.s29 199
9 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 192
10 Bʀ̶ᴏ̶ᴋ̶ᴇ̶ɴ̶.s29 196
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HuyềnBéZịt✿.s28 200
2 BadGuy.s29 200
3 NgôLâmHạMy.s29 200
4 ♥Grey♥.s26 200
5 KaiDo.s29 200
6 VtYuGi.s29 199
7 Bʀ̶ᴏ̶ᴋ̶ᴇ̶ɴ̶.s29 196
8 ♥Thena♥.s26 195
9 ♥Igor♥.s26 195
10 BéTý.s27 194
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HuyềnBéZịt✿.s28 200
2 NgôLâmHạMy.s29 200
3 ♥Thena♥.s26 195
4 KaiDo.s29 200
5 ♥Grey♥.s26 200
6 ♥Igor♥.s26 195
7 VtYuGi.s29 199
8 BadGuy.s29 200
9 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 192
10 BéTý.s27 194
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HuyềnBéZịt✿.s28 200
2 BadGuy.s29 200
3 ♥Grey♥.s26 200
4 NgôLâmHạMy.s29 200
5 ♥Thena♥.s26 195
6 ♥Igor♥.s26 195
7 KaiDo.s29 200
8 VtYuGi.s29 199
9 ๖ۣۜObeIiskღ⁀ᶦᵈᵒ.s28 192
10 Bʀ̶ᴏ̶ᴋ̶ᴇ̶ɴ̶.s29 196
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 KaitoAccor 197
2 Han 189
3 miximoi 184
4 ThinhJK 169
5 ludic 167
6 longkfc123 167
7 tiendeptrai 166
8 夏実ハチ 163
9 độmixi 163
10 tri 162
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 KaitoAccor 197
2 miximoi 184
3 Han 189
4 longkfc123 167
5 ThinhJK 169
6 ludic 167
7 Shrinking 160
8 độmixi 163
9 夏実ハチ 163
10 tiendeptrai 166
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 KaitoAccor 197
2 miximoi 184
3 夏実ハチ 163
4 tri 162
5 độmixi 163
6 ThinhJK 169
7 tiendeptrai 166
8 ludic 167
9 Han 189
10 longkfc123 167
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Blossom 186
2 Coby 171
3 Rosie 171
4 ★♏➻Ąŋ➻Ąŋ➻♏★ 171
5 truonghet 170
6 SharK 168
7 Mèo 166
8 Poet 165
9 ᗷéღ丅ᕼỏღᗰᑕ 163
10 ChíKiên 155
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Blossom 186
2 Mèo 166
3 Coby 171
4 Rosie 171
5 truonghet 170
6 ★♏➻Ąŋ➻Ąŋ➻♏★ 171
7 SharK 168
8 Poet 165
9 ᗷéღ丅ᕼỏღᗰᑕ 163
10 ChíKiên 155
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Blossom 186
2 ★♏➻Ąŋ➻Ąŋ➻♏★ 171
3 Coby 171
4 truonghet 170
5 SharK 168
6 Rosie 171
7 Poet 165
8 Mèo 166
9 ᗷéღ丅ᕼỏღᗰᑕ 163
10 ChunKing 155
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Dancer 200
2 ☆ⓈⓈのⓀⓀ☆ 200
3 ĐườngNhựa 194
4 ๖t♄íς♄đấ๓♄คย➻❥ 189
5 ★ô_Dề★ 189
6 ๖➸тнí¢нℭнọcℭнó☭ 188
7 ๖chickenGang⚔ 184
8 ๖ۣۜтнí¢нɦú℘₷ò 180
9 MayMắn 173
10 ๖kingOfPivate⚔ 173
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☆ⓈⓈのⓀⓀ☆ 200
2 Dancer 200
3 ๖➸тнí¢нℭнọcℭнó☭ 188
4 ĐườngNhựa 194
5 ๖t♄íς♄đấ๓♄คย➻❥ 189
6 ★ô_Dề★ 189
7 ๖chickenGang⚔ 184
8 ๖yuH1⚔ 169
9 ๖ۣۜтнí¢н¢óɠấʉ 173
10 ๖ThíchNgọcÁnh⚔ 168
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☆ⓈⓈのⓀⓀ☆ 200
2 Dancer 200
3 ★ô_Dề★ 189
4 ๖t♄íς♄đấ๓♄คย➻❥ 189
5 ĐườngNhựa 194
6 ๖chickenGang⚔ 184
7 ๖ۣۜтнí¢нɦú℘₷ò 180
8 ๖yuH1⚔ 169
9 ๖➸тнí¢нℭнọcℭнó☭ 188
10 ๖ۣۜтнí¢н¢óɠấʉ 173
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 CôGiáoThảo 200
2 LetsGoღGold 192
3 áHự 192
4 LetsGoღTin 192
5 GTNTTH 191
6 Nhan Duy 190
7 LetsGoღNun 190
8 TânThếGiới 189
9 Legend 188
10 Kensea 187
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 LetsGoღTin 192
2 LetsGoღGold 192
3 Kensea 187
4 GTNTTH 191
5 CôGiáoThảo 200
6 Nhan Duy 190
7 áHự 192
8 TânThếGiới 189
9 Legend 188
10 ARudo 183
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 CôGiáoThảo 200
2 LetsGoღGold 192
3 LetsGoღTin 192
4 Nhan Duy 190
5 ARudo 183
6 Tà_Giáo 186
7 TânThếGiới 189
8 GTNTTH 191
9 LetsGoღNun 190
10 áHự 192
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Liu Quẽn 185
2 Bentaros 177
3 DiệpMinh 175
4 CaiLumMia 170
5 DNA 168
6   167
7 VôTìnhCôngTử 166
8 Architect_Kidd 165
9 164
10 100℃ 163
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Liu Quẽn 185
2 Bentaros 177
3 DiệpMinh 175
4 VôTìnhCôngTử 166
5 CaiLumMia 170
6 Architect_Kidd 165
7   167
8 DNA 168
9 164
10 100℃ 163
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bentaros 177
2 Liu Quẽn 185
3   167
4 164
5 DiệpMinh 175
6 Architect_Kidd 165
7 CaiLumMia 170
8 DNA 168
9 Chido 162
10 VôTìnhCôngTử 166
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 193
2 HAHAHAHAHAHAHA 187
3 Blueberry 183
4 TMTu 179
5 KAIDO 175
6 VuaHảiTặc 172
7 XIII 172
8 _Natas_ 170
9 QQQ 167
10 ๖Ahri♥ 164
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 193
2 HAHAHAHAHAHAHA 187
3 KAIDO 175
4 TMTu 179
5 Blueberry 183
6 XIII 172
7 VuaHảiTặc 172
8 _Natas_ 170
9 QQQ 167
10 ๖Ahri♥ 164
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 193
2 TMTu 179
3 012584 159
4 KAIDO 175
5 HAHAHAHAHAHAHA 187
6 Blueberry 183
7 _Natas_ 170
8 XIII 172
9 VuaHảiTặc 172
10 QQQ 167
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Mod_Ᏸú_Đít_Bò 187
2 ๖GipsyDanger☆ 187
3 ĐườngBăng 184
4 ๖ۣۜTường•Vy⁹⁹ 183
5 NPH_Bợ_₡ứ₡ 182
6 NPH_BợĐítBÒ 179
7 171
8 Likeandsub 171
9 BumbUmbuM 171
10 alencino 171
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖GipsyDanger☆ 187
2 ĐườngBăng 184
3 ๖ۣۜTường•Vy⁹⁹ 183
4 Mod_Ᏸú_Đít_Bò 187
5 NPH_Bợ_₡ứ₡ 182
6 Mod_Ngu L 170
7 171
8 NPH_BợĐítBÒ 179
9 Likeandsub 171
10 DíLozMặtMOD 170
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖GipsyDanger☆ 187
2 Orochi 164
3 ๖ۣۜTường•Vy⁹⁹ 183
4 ĐườngBăng 184
5 xxx 168
6 alencino 171
7 BumbUmbuM 171
8 minkid 162
9 NPH_Bợ_₡ứ₡ 182
10 Likeandsub 171
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 maeve 189
2 S1 186
3 EimiFukada 182
4 chinh 173
5 Dora 173
6 Phéo♥Nheo 169
7 K29 166
8 Nheo♥Phéo 166
9 Ushi 163
10 douBei 163
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 S1 186
2 EimiFukada 182
3 maeve 189
4 Dora 173
5 Phéo♥Nheo 169
6 Nheo♥Phéo 166
7 K29 166
8 chinh 173
9 Ushi 163
10 vuabantia 162
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 maeve 189
2 S1 186
3 EimiFukada 182
4 Dora 173
5 Nheo♥Phéo 166
6 K29 166
7 HuyOffGame 156
8 chinh 173
9 Yua_Mikami 152
10 Phéo♥Nheo 169
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 †™Hydrak™† 200
2 ꧁Chủ•Tiệm•Phở꧂ 200
3 Ahihii 199
4 MrNegi 195
5 Ngỗng♥Bố 195
6 ĐờiĐi 194
7 Storm 189
8 ♥Achilles♥ 189
9 ★Swing★ 188
10 Moonly 187
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ꧁Chủ•Tiệm•Phở꧂ 200
2 †™Hydrak™† 200
3 Storm 189
4 ★Swing★ 188
5 ♥Achilles♥ 189
6 Ahihii 199
7 ĐờiĐi 194
8 Moonly 187
9 ThỏTiênTửu 178
10 Catbun 183
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 †™Hydrak™† 200
2 ꧁Chủ•Tiệm•Phở꧂ 200
3 Ahihii 199
4 ĐờiĐi 194
5 ♥Achilles♥ 189
6 Hoa♥Vinh 180
7 ★Swing★ 188
8 Storm 189
9 Ngỗng♥Bố 195
10 Moonly 187
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bố_Lá_Nhỏ 200
2 TrạchĐức 200
3 BaCủLạc 185
4 Lỗ Đít Gợi Cảm 182
5 Thôi_Tha_Cho_Em 179
6 Lỗ Đít Gợi Đòn 179
7 Southzouder 175
8 TếtRồi 170
9 ChoiThu001 169
10 DươngQuá 168
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bố_Lá_Nhỏ 200
2 TrạchĐức 200
3 Lỗ Đít Gợi Cảm 182
4 Lỗ Đít Gợi Đòn 179
5 BaCủLạc 185
6 ChoiThu001 169
7 Thôi_Tha_Cho_Em 179
8 TếtRồi 170
9 Southzouder 175
10 DươngQuá 168
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bố_Lá_Nhỏ 200
2 TrạchĐức 200
3 Lỗ Đít Gợi Cảm 182
4 Lỗ Đít Gợi Đòn 179
5 BaCủLạc 185
6 Southzouder 175
7 TếtRồi 170
8 Thôi_Tha_Cho_Em 179
9 ChoiThu001 169
10 NgKDuyz 163
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 BéoMớiĐángYêu 188
2 ThiênNhậnTuyết 188
3 Aokiji 184
4 Knight 179
5 ZzIceBoyzZ 168
6 MocCiuRaDop 168
7 Bắp 165
8 BéTý 165
9 HồLiệtNa 165
10 HỏaVũ 164
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Aokiji 184
2 BéoMớiĐángYêu 188
3 ThiênNhậnTuyết 188
4 Knight 179
5 MocCiuRaDop 168
6 BéTý 165
7 Bắp 165
8 ZzIceBoyzZ 168
9 TheDarkseid 163
10 HồLiệtNa 165
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 BéoMớiĐángYêu 188
2 ThiênNhậnTuyết 188
3 Aokiji 184
4 Knight 179
5 ZzIceBoyzZ 168
6 BéTý 165
7 Kai 163
8 mil 163
9 HồLiệtNa 165
10 Bắp 165
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 メンタル 200
2 ꧁༺ρнι乛¢ôиɢ乛тяẻ༻ 197
3 Saycheese 192
4 ĢàKhỏa†hân 189
5 ๖ۣۜChuốiCảNải☠ 186
6 MariaOlala 180
7 ChánĐời 176
8 LQTA 172
9 HAACHAMACHAMA 169
10 Zed 167
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ĢàKhỏa†hân 189
2 Saycheese 192
3 ๖ۣۜChuốiCảNải☠ 186
4 MariaOlala 180
5 ChánĐời 176
6 メンタル 200
7 ꧁༺ρнι乛¢ôиɢ乛тяẻ༻ 197
8 LQTA 172
9 HAACHAMACHAMA 169
10 Shion 163
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 メンタル 200
2 ꧁༺ρнι乛¢ôиɢ乛тяẻ༻ 197
3 Saycheese 192
4 ๖ۣۜChuốiCảNải☠ 186
5 MariaOlala 180
6 ĢàKhỏa†hân 189
7 ChánĐời 176
8 HAACHAMACHAMA 169
9 _Dũng_ 166
10 LQTA 172
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Anh Say Quá 182
2 TOP 181
3 lord 178
4 busycat 174
5 Béo 174
6 chosdanf 170
7 ghots 165
8 Aiyakii 164
9 DArKKInGhT 164
10 dat96 162
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 lord 178
2 TOP 181
3 Anh Say Quá 182
4 busycat 174
5 chosdanf 170
6 ghots 165
7 DraFlame 162
8 Béo 174
9 DArKKInGhT 164
10 K 161
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 TOP 181
2 Anh Say Quá 182
3 lord 178
4 busycat 174
5 Béo 174
6 chosdanf 170
7 ghots 165
8 DArKKInGhT 164
9 DraFlame 162
10 Aiyakii 164
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Jenny 200
2 GwenGwenGwenGwe 200
3 ThíchĐùiTo 194
4 Venom 189
5 YàMáTôzzzzzz 184
6 ChymMup 183
7 MrDungx 177
8 ThíchCaKhia 176
9 Johnsúplơ 174
10 BanMaiLạnhLẽo 173
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Jenny 200
2 GwenGwenGwenGwe 200
3 ThíchĐùiTo 194
4 Venom 189
5 ChymMup 183
6 YàMáTôzzzzzz 184
7 MrDungx 177
8 Johnsúplơ 174
9 ThíchCaKhia 176
10 Pastaghetti 168
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Jenny 200
2 GwenGwenGwenGwe 200
3 ThíchĐùiTo 194
4 Venom 189
5 YàMáTôzzzzzz 184
6 MrDungx 177
7 ThíchCaKhia 176
8 Johnsúplơ 174
9 BanMaiLạnhLẽo 173
10 Lucci 167
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ッ๖ミ★ᒪᕼᗪ๖ᒪ♕ᘔᘔᘔ♡☠ 195
2 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ 184
3 LeonVIKD 172
4 ๛๖ۣۜTɦúү๖ۣۜNɠâη 172
5 ✞ঔৣ۝ズ尺ムイo丂﹏๖²⁴ʱ 171
6 YuKi 171
7 Crookshanks 168
8 ᴳᵒᵈ乡мιsтaκᴇ๖²⁴ʱ 167
9 RawSky 164
10 NgọcAnhOwO 164
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ッ๖ミ★ᒪᕼᗪ๖ᒪ♕ᘔᘔᘔ♡☠ 195
2 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ 184
3 ✞ঔৣ۝ズ尺ムイo丂﹏๖²⁴ʱ 171
4 ๛๖ۣۜTɦúү๖ۣۜNɠâη 172
5 RawSky 164
6 LeonVIKD 172
7 NgọcAnhOwO 164
8 YuKi 171
9 ᴳᵒᵈ乡мιsтaκᴇ๖²⁴ʱ 167
10 ঔ꓄ꆰ☠ꀘꀤꈤꁅ‿✶ 163
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ッ๖ミ★ᒪᕼᗪ๖ᒪ♕ᘔᘔᘔ♡☠ 195
2 ღღℋℴɞ゜ℬⅈ゜Ɲℊɞゎღღ 184
3 ๛๖ۣۜTɦúү๖ۣۜNɠâη 172
4 Crookshanks 168
5 YuKi 171
6 ✞ঔৣ۝ズ尺ムイo丂﹏๖²⁴ʱ 171
7 NgọcAnhOwO 164
8 ᴳᵒᵈ乡мιsтaκᴇ๖²⁴ʱ 167
9 ঔ꓄ꆰ☠ꀘꀤꈤꁅ‿✶ 163
10 MobyDick 163
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 MrXDrake 200
2 Hada 182
3 nuraryhion 180
4 Healer 179
5 TTT_TTT 178
6 ChỉMongĐếnTết 177
7 HLD2M 176
8 CoRoNa 173
9 Green 172
10 quoc123 172
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 MrXDrake 200
2 nuraryhion 180
3 Hada 182
4 Green 172
5 TTT_TTT 178
6 HLD2M 176
7 Healer 179
8 quoc123 172
9 ChỉMongĐếnTết 177
10 CoRoNa 173
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 MrXDrake 200
2 Hada 182
3 nuraryhion 180
4 Healer 179
5 CoRoNa 173
6 TTT_TTT 178
7 Green 172
8 ChỉMongĐếnTết 177
9 rengar 167
10 HLD2M 176
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 God 187
2 HuyK 185
3 29_5_2021 185
4 Cloud 181
5 Yui 179
6 Nomad 178
7 ™Đời»ƒụ«ßạ¢™ 177
8 ASL_Ace 170
9 ミ★mëëġö★彡 169
10 Rajkiri 168
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 29_5_2021 185
2 God 187
3 HuyK 185
4 ™Đời»ƒụ«ßạ¢™ 177
5 ミ★mëëġö★彡 169
6 Yui 179
7 Cloud 181
8 zunkii 165
9 Sulky 165
10 Rajkiri 168
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 29_5_2021 185
2 God 187
3 HuyK 185
4 Cloud 181
5 Nomad 178
6 Yui 179
7 ™Đời»ƒụ«ßạ¢™ 177
8 zunkii 165
9 ミ★mëëġö★彡 169
10 Sulky 165
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 †ARES†Nhattttt❣ 188
2 Ma◦Xyanua 187
3 Ma◦Xi࿐Vưu 184
4 Longdeptrai 182
5 accfree 177
6 Ma◦❍ʊ 170
7 Madara_Uchiha 170
8 Ma◦Tùng_Beng 169
9 Ma◦Rừng_Zổ 167
10 Marvelous 167
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 †ARES†Nhattttt❣ 188
2 Ma◦Xyanua 187
3 Longdeptrai 182
4 Madara_Uchiha 170
5 Ma◦Xi࿐Vưu 184
6 accfree 177
7 Ma◦❍ʊ 170
8 Ma◦Tùng_Beng 169
9 Ma◦•๖Bóηɠ đêм 166
10 Marvelous 167
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Ma◦Xyanua 187
2 †ARES†Nhattttt❣ 188
3 Longdeptrai 182
4 Madara_Uchiha 170
5 Ma◦Xi࿐Vưu 184
6 Ma◦❍ʊ 170
7 Marvelous 167
8 accfree 177
9 Ma◦•๖Bóηɠ đêм 166
10 Ma◦Tùng_Beng 169
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 BánACC50K 198
2 ๖KỵღSỹღRồng 190
3 PTQ 186
4 Ly_Ly 183
5 Idol_Flor 180
6 ruakame 179
7 ๖K✦Dash✦⚔ 172
8 vịt_con1 171
9 loading 167
10 VuaLìĐòn 167
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 BánACC50K 198
2 ๖KỵღSỹღRồng 190
3 Ly_Ly 183
4 Idol_Flor 180
5 ruakame 179
6 ๖K✦Dash✦⚔ 172
7 PTQ 186
8 vịt_con1 171
9 loading 167
10 VuaLìĐòn 167
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 BánACC50K 198
2 ๖KỵღSỹღRồng 190
3 ruakame 179
4 Ly_Ly 183
5 Idol_Flor 180
6 vịt_con1 171
7 loading 167
8 ๖K✦Dash✦⚔ 172
9 VuaLìĐòn 167
10 ๖Sasuke⧽彡 161
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖YangღHồღ⁀ᶦᵈᵒᶫ 197
2 Nitour 192
3 ㅤㅤㅤ 172
4 Clozer 172
5 YeiYing 171
6 ☠Thôg☠ 168
7 L4ngTuC0Don 165
8 ♂♥Luvin♥♀ 165
9 Binh_Booong 164
10 Momo 163
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖YangღHồღ⁀ᶦᵈᵒᶫ 197
2 Clozer 172
3 Nitour 192
4 ㅤㅤㅤ 172
5 YeiYing 171
6 ♂♥Luvin♥♀ 165
7 ☠Thôg☠ 168
8 OhTheAh 163
9 L4ngTuC0Don 165
10 Tonypro938 160
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖YangღHồღ⁀ᶦᵈᵒᶫ 197
2 Nitour 192
3 Clozer 172
4 ☠Thôg☠ 168
5 ㅤㅤㅤ 172
6 YeiYing 171
7 SHIBAMARU 154
8 ♂♥Luvin♥♀ 165
9 OhTheAh 163
10 ohgg2060 163
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ChịOngNâu 185
2 MissBJ 183
3 GIRLONLHIT 181
4 TửHà 175
5 kenji 172
6 Tohka 170
7 lucy 169
8 Off 168
9 Như Lai 167
10 ThuốcVươngLiệm 167
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ChịOngNâu 185
2 MissBJ 183
3 GIRLONLHIT 181
4 kenji 172
5 Off 168
6 Tohka 170
7 lucy 169
8 Nhaatt 165
9 ThuốcVươngLiệm 167
10 Trungg 164
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 MissBJ 183
2 ChịOngNâu 185
3 GIRLONLHIT 181
4 Tohka 170
5 Nhaatt 165
6 ThuốcVươngLiệm 167
7 TửHà 175
8 kenji 172
9 Off 168
10 ™Ðánh☆Mấ†☆Luvᵛᶰ 166
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ⌠HạoPhi← 193
2 BéLiên 188
3 ╰❥MŐŃĶĔŶĎĎŔÁĞŐŃ 185
4 Baby5 181
5 TằngTằngTằng 180
6 тoмᴅᴏᴍɪɴᴀᴛᴇ亗 177
7 ᶦᵈᵒᶫ乡ɮỢƤシᵛᶰ 176
8 haywlgus 174
9 ISSHO 172
10 Yay 171
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ╰❥MŐŃĶĔŶĎĎŔÁĞŐŃ 185
2 BéLiên 188
3 Baby5 181
4 haywlgus 174
5 ⌠HạoPhi← 193
6 Yay 171
7 TằngTằngTằng 180
8 тoмᴅᴏᴍɪɴᴀᴛᴇ亗 177
9 ISSHO 172
10 ╰❥ᴅuмʙo➻❥ 163
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ⌠HạoPhi← 193
2 ╰❥MŐŃĶĔŶĎĎŔÁĞŐŃ 185
3 BéLiên 188
4 TằngTằngTằng 180
5 тoмᴅᴏᴍɪɴᴀᴛᴇ亗 177
6 ᶦᵈᵒᶫ乡ɮỢƤシᵛᶰ 176
7 Baby5 181
8 haywlgus 174
9 Yay 171
10 Zweeanh 166
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Gấu 184
2 ♥HếtNướcChấm♥ 180
3 WinD0407 179
4 trumm 178
5 Masew 177
6 ZUNIKI 172
7 D♠rkKi 171
8 AkaiShuichi 170
9 Kan_Hanu 168
10 PhanTom 167
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Gấu 184
2 Masew 177
3 WinD0407 179
4 ZUNIKI 172
5 ♥HếtNướcChấm♥ 180
6 AkaiShuichi 170
7 trumm 178
8 ✞ঔৣ۝๔є๓๏ภ✿ƙίภg۝ 165
9 Kan_Hanu 168
10 D♠rkKi 171
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 trumm 178
2 Masew 177
3 WinD0407 179
4 ♥HếtNướcChấm♥ 180
5 Gấu 184
6 AkaiShuichi 170
7 D♠rkKi 171
8 ZUNIKI 172
9 Captain 165
10 Kan_Hanu 168
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 尺ượu•͜Sữa 200
2 尺ượu•͜Tắc•͜Kè 189
3 NOTONTHEEARTH 187
4 尺ượu•Nếp 185
5 尺ượu•͜Jägerbomb 181
6 卍☯Overhaul☯卍 181
7 尺ượu•ChuốiHột☺ 180
8 尺ượu•͜CàDê 180
9 尺ượu•͜Tequila 177
10 尺ượu•͜Cái 176
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 NOTONTHEEARTH 187
2 卍☯Overhaul☯卍 181
3 尺ượu•͜Sữa 200
4 尺ượu•͜Jägerbomb 181
5 尺ượu•͜CàDê 180
6 尺ượu•͜Nho 172
7 BéKẹo 173
8 尺ượu•͜Tắc•͜Kè 189
9 尺ượu•͜Etylicᴰʳᵃ 170
10 尺ượu•͜Tequila 177
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 尺ượu•͜Sữa 200
2 尺ượu•͜Tắc•͜Kè 189
3 NOTONTHEEARTH 187
4 卍☯Overhaul☯卍 181
5 尺ượu•͜Jägerbomb 181
6 尺ượu•Nếp 185
7 Baron 174
8 KBPush 175
9 尺ượu•ChuốiHột☺ 180
10 尺ượu•͜Cái 176
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 CầmXeChơiGame 198
2 Perfection 188
3 CầmBụttChơiGame 187
4 OniChiChi 183
5 CầmZinChơiGame 180
6 ChiOngNau 177
7 CầmThậnChơiGame 175
8 CầmQuýChơiGame 173
9 CầmAiChơiGame 171
10 nanioz 171
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 CầmXeChơiGame 198
2 Perfection 188
3 CầmZinChơiGame 180
4 CầmBụttChơiGame 187
5 CầmQuýChơiGame 173
6 CầmBạcChơiGame 170
7 CầmAiChơiGame 171
8 OniChiChi 183
9 CầmBassChơiGame 170
10 embesnhaycam 170
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 CầmXeChơiGame 198
2 Perfection 188
3 CầmBụttChơiGame 187
4 CầmZinChơiGame 180
5 nanioz 171
6 ChiOngNau 177
7 CầmBạcChơiGame 170
8 CầmThậnChơiGame 175
9 CầmQuýChơiGame 173
10 CầmAiChơiGame 171
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 LynnLynn 200
2 Rùa 190
3 HuyếtKiếm 186
4 3t 185
5 ลbcdef•u 184
6 MinMin 184
7 BeoDamDang 180
8 VượngKline 176
9 Steven 176
10 ngocdung_93 175
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 LynnLynn 200
2 MinMin 184
3 ღYua•Mikami❤ 175
4 BeoDamDang 180
5 HuyếtKiếm 186
6 Rùa 190
7 3t 185
8 ݛٴĄĸązα⸗⁰⁴﮼֍ 174
9 Steven 176
10 ngocdung_93 175
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Rùa 190
2 LynnLynn 200
3 ลbcdef•u 184
4 BeoDamDang 180
5 HuyếtKiếm 186
6 MinMin 184
7 ღYua•Mikami❤ 175
8 3t 185
9 poulet 170
10 ݛٴĄĸązα⸗⁰⁴﮼֍ 174
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Zinnnnn 192
2 Min 190
3 XuânThiện 186
4 AngelBeats 177
5 MaiHuong61 176
6 shotakemichi 166
7 SaPiens 166
8 Shanks 165
9 shison 162
10 YuaMikami 162
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Min 190
2 Zinnnnn 192
3 XuânThiện 186
4 AngelBeats 177
5 MaiHuong61 176
6 shotakemichi 166
7 SaPiens 166
8 Shanks 165
9 shison 162
10 ♠Bindapes 158
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 XuânThiện 186
2 Zinnnnn 192
3 Min 190
4 shotakemichi 166
5 MaiHuong61 176
6 AngelBeats 177
7 SaPiens 166
8 Shanks 165
9 shison 162
10 Lilneeee 157
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ★ɮα̣ŋċǿէὰї๓ὰ 193
2 theKhaiNgo☺ 182
3 Bông 181
4 moonxxx 179
5 Ly 178
6 zZzNứnGzZz 178
7 Biiiiiiii 177
8 Fanonevn 174
9 trgnknei 174
10 NTQuỳnhAnh❤️ 173
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Bông 181
2 ★ɮα̣ŋċǿէὰї๓ὰ 193
3 Ly 178
4 ꧁Hong ρé ơι꧂ 169
5 theKhaiNgo☺ 182
6 zZzNứnGzZz 178
7 Biiiiiiii 177
8 moonxxx 179
9 NTQuỳnhAnh❤️ 173
10 trgnknei 174
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ★ɮα̣ŋċǿէὰї๓ὰ 193
2 Bông 181
3 theKhaiNgo☺ 182
4 Ly 178
5 trgnknei 174
6 Fanonevn 174
7 Biiiiiiii 177
8 ꧁ℭáლ꧂ 168
9 ꧁Hong ρé ơι꧂ 169
10 moonxxx 179
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ꧁๖99D¹ChàoAEღ™ 200
2 ꧁๖Cyrusღ™ 199
3 ๖J๖Bống1tỷ6 189
4 Cánhbướmdốigian 187
5 ꧁๖FangThoiღ™ 185
6 ๖J๖MiaoLing 184
7 ๖J๖BênbờVũtrụ 184
8 ᴾᴿᴼシBMDayyyᵛᶰシ 182
9 ꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂ 182
10 ๖J๖29C¹ChàoAEღ™ 181
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ๖J๖Bống1tỷ6 189
2 ๖J๖MiaoLing 184
3 ꧁๖99D¹ChàoAEღ™ 200
4 ๖J๖29C¹ChàoAEღ™ 181
5 ꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂ 182
6 ꧁๖Cyrusღ™ 199
7 Cánhbướmdốigian 187
8 ꧁๖79D¹ChàoAEღ™ 178
9 ๖Ry͜͡zen5™ 178
10 ๖J๖Hades♚ 176
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ꧁๖99D¹ChàoAEღ™ 200
2 ꧁๖Cyrusღ™ 199
3 ๖J๖Bống1tỷ6 189
4 ๖J๖MiaoLing 184
5 Cánhbướmdốigian 187
6 ๖J๖BênbờVũtrụ 184
7 ꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂ 182
8 ᴾᴿᴼシBMDayyyᵛᶰシ 182
9 ➶╰❥Sayu➳waifu 176
10 ๖J๖29C¹ChàoAEღ™ 181
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Gruu 200
2 TueMinh 200
3 ミ★๖Chấρ ¹ тαү亗 191
4 Canh_Cá 190
5 ❧Icy☙ 185
6 sooyaaa__ 185
7 DạVũ 181
8 heosua 180
9 Moe 176
10 Faceless 176
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ❧Icy☙ 185
2 TueMinh 200
3 Canh_Cá 190
4 sooyaaa__ 185
5 Gruu 200
6 DạVũ 181
7 Moe 176
8 Faceless 176
9 heosua 180
10 luvusobad 170
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Gruu 200
2 TueMinh 200
3 sooyaaa__ 185
4 Canh_Cá 190
5 ❧Icy☙ 185
6 ミ★๖Chấρ ¹ тαү亗 191
7 Faceless 176
8 DạVũ 181
9 heosua 180
10 Moe 176
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Nở 195
2 ⓈⒶⓃⒹⓎ 186
3 weirdndk 185
4 MasJiaCokie 184
5 Thồn 182
6 Coca 182
7 KhôngCần 180
8 Zorooo1 178
9 SiêunhanNằmVùng 177
10 HếtTênRồi 175
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 weirdndk 185
2 Thồn 182
3 Nở 195
4 ⓈⒶⓃⒹⓎ 186
5 SiêunhanNằmVùng 177
6 MasJiaCokie 184
7 KhôngCần 180
8 HếtTênRồi 175
9 Zorooo1 178
10 Liang 169
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Nở 195
2 Thồn 182
3 KhôngCần 180
4 weirdndk 185
5 MasJiaCokie 184
6 Coca 182
7 ⓈⒶⓃⒹⓎ 186
8 Kuroo 174
9 ✩๖Atermis✩ 173
10 Zorooo1 178
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 NghỉGame 200
2 CacaCam 197
3 Titania 184
4 HarRy 183
5 ꧁༺ᒪᕼᑭღᛕᑌᗷᎥ༻꧂ 176
6 Trish 175
7 VânVân 172
8 RiOt 172
9 Vler 172
10 MrKN 170
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 NghỉGame 200
2 ꧁༺ᒪᕼᑭღᛕᑌᗷᎥ༻꧂ 176
3 Vler 172
4 HarRy 183
5 MrKN 170
6 RiOt 172
7 CacaCam 197
8 Titania 184
9 Trish 175
10 ๖ۣۜPhoenix 169
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 CacaCam 197
2 Titania 184
3 NghỉGame 200
4 HarRy 183
5 Vler 172
6 MrKN 170
7 ꧁༺ᒪᕼᑭღᛕᑌᗷᎥ༻꧂ 176
8 VânVân 172
9 †LuCaS† 168
10 ๖ۣۜPhoenix 169
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Kun 200
2 Rory 194
3 My_name_is_Huy 183
4 Itoryu_Oden 179
5 hảohánvjppro 172
6 171
7 171
8 Kavanagh 170
9 SẹoKa 169
10 OnePiece 169
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 My_name_is_Huy 183
2 Kun 200
3 Itoryu_Oden 179
4 171
5 SẹoKa 169
6 ©ôπg†ửĐô†®ùΣ 166
7 hảohánvjppro 172
8 Pooh 164
9 Rory 194
10 ZoroTop1 165
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Kun 200
2 Rory 194
3 My_name_is_Huy 183
4 Itoryu_Oden 179
5 OnePiece 169
6 SẹoKa 169
7 Rain 163
8 171
9 Nguyen7 168
10 ©ôπg†ửĐô†®ùΣ 166
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 TheBlues 200
2 ThienLang 195
3 Reus 184
4 NoName 180
5 CayqualaCay 175
6 ™TiểuQuỷ™ 174
7 taismile 171
8 ZzAurorazZ 170
9 shazam 170
10 HuyVẹo 168
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 TheBlues 200
2 CayqualaCay 175
3 ThienLang 195
4 CơBảnLàNON 166
5 hoang288 167
6 Reus 184
7 ™TiểuQuỷ™ 174
8 taismile 171
9 NoName 180
10 BaoIuN098 164
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 TheBlues 200
2 ThienLang 195
3 ™TiểuQuỷ™ 174
4 Reus 184
5 CayqualaCay 175
6 NoName 180
7 CơBảnLàNON 166
8 hoang288 167
9 taismile 171
10 shazam 170
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 tlp_not_tip_ok 180
2 DiệuThư 176
3 Trung   171
4 TúTú 169
5 tip_not_tip_oke 169
6 fio 168
7 LuậtHoaQuả 168
8 Brook 168
9 tip_not_tlp_oke 167
10 zill7483 167
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 DiệuThư 176
2 tlp_not_tip_ok 180
3 ๖Teddy⁹⁴ 167
4 Trung   171
5 Brook 168
6 LuậtHoaQuả 168
7 TúTú 169
8 BánhXeLuânHồi 165
9 fio 168
10 HảoHán 163
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 tlp_not_tip_ok 180
2 DiệuThư 176
3 tip_not_tip_oke 169
4 tip_not_tlp_oke 167
5 Trung   171
6 fio 168
7 LuậtHoaQuả 168
8 BánhXeLuânHồi 165
9 LMAO 160
10 TúTú 169
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Haki 191
2 NamĐẹpTrai 186
3 GenJi║ 172
4 Miss 171
5 ★彡Yubiทท么 168
6 xXxLeaderxXx 165
7 Cardano_10USD 163
8 Môռɠ✘ıռɦ 161
9 modophaq 161
10 Mon 161
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 NamĐẹpTrai 186
2 Haki 191
3 ★彡Yubiทท么 168
4 GenJi║ 172
5 Miss 171
6 Cardano_10USD 163
7 modophaq 161
8 Môռɠ✘ıռɦ 161
9 Haku 158
10 Rock_D_Jeff 156
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Haki 191
2 NamĐẹpTrai 186
3 ★彡Yubiทท么 168
4 GenJi║ 172
5 Miss 171
6 xXxLeaderxXx 165
7 Cardano_10USD 163
8 Môռɠ✘ıռɦ 161
9 Rayleigh 155
10 ✰Ɱạŋɦ♥Šαmα✰ 157
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HắcĐiểu 183
2 VôTình 176
3 Winne 173
4 ꧁b̲̅ôn̲̅g̲̅꧂ 173
5 My_PồRồ 168
6 Doom 168
7 Trung  168
8 ★彡Newmat 168
9 chanquadi 168
10 Chiến 167
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HắcĐiểu 183
2 VôTình 176
3 ꧁b̲̅ôn̲̅g̲̅꧂ 173
4 chanquadi 168
5 Trung  168
6 Chiến 167
7 ★彡Newmat 168
8 My_PồRồ 168
9 Winne 173
10 Shuuuu 166
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 HắcĐiểu 183
2 VôTình 176
3 chanquadi 168
4 Trung  168
5 Winne 173
6 ꧁b̲̅ôn̲̅g̲̅꧂ 173
7 My_PồRồ 168
8 Chiến 167
9 MinLuvNghi 163
10 Shuuuu 166
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Pepsicoca 193
2 Battosai 177
3 ✾คɧℑ¡ท✾ 174
4 CầnMuaAcChơi 174
5 じ☆ve★しōひè 174
6 DCKEY 173
7 Nonsense 173
8 SukMakDik 171
9 Deez 170
10 ŁEØ 168
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ✾คɧℑ¡ท✾ 174
2 Nonsense 173
3 Pepsicoca 193
4 Deez 170
5 Battosai 177
6 SukMakDik 171
7 ŁEØ 168
8 DCKEY 173
9 じ☆ve★しōひè 174
10 NAK 168
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Pepsicoca 193
2 Nonsense 173
3 Deez 170
4 SukMakDik 171
5 じ☆ve★しōひè 174
6 CầnMuaAcChơi 174
7 Battosai 177
8 NAK 168
9 ŁEØ 168
10 ✾คɧℑ¡ท✾ 174
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Quá_Ghê_Gớm 184
2 ♣Wano♣CònCáiNịt 183
3 ♣Wano♣T8 180
4 ♣Wano♣Duy_Tấn 177
5 Stranger 176
6 JackSparrow 176
7 mestared 174
8 ღMiñämi☠ลizawลღ 172
9 ♣Wano♣Gonn 172
10 ♣Lαplus♣ 170
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Quá_Ghê_Gớm 184
2 ♣Wano♣T8 180
3 ♣Wano♣Duy_Tấn 177
4 mestared 174
5 ♣Wano♣Gonn 172
6 ღMiñämi☠ลizawลღ 172
7 ♣Lαplus♣ 170
8 anh_da_den 169
9 JackSparrow 176
10 bruhh 169
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Quá_Ghê_Gớm 184
2 ♣Wano♣CònCáiNịt 183
3 ♣Wano♣Duy_Tấn 177
4 ♣Wano♣T8 180
5 Stranger 176
6 ♣Lαplus♣ 170
7 mestared 174
8 ♣Wano♣༚『HĐ』 169
9 JackSparrow 176
10 ♣Wano♣Gonn 172
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Nani 176
2 Ripbo 174
3 Maybe 171
4 iChạy 167
5 Geometryman 166
6 TP 166
7 LeeGinG 165
8 BốCủaBạn 165
9 Trunggg 164
10 ArsNova 163
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Nani 176
2 Trunggg 164
3 Ripbo 174
4 LeeGinG 165
5 Geometryman 166
6 Maybe 171
7 iChạy 167
8 hẻny 162
9 UchihaLuci 160
10 TP 166
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Ripbo 174
2 Trunggg 164
3 Maybe 171
4 TP 166
5 Nani 176
6 Geometryman 166
7 ArsNova 163
8 LeeGinG 165
9 Zк丶нιếυ❖10a1ッ 163
10 BốCủaBạn 165
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Gonbeeeee 178
2 DươngNhấtĐao 174
3 oke 172
4 Đạt 166
5 Bin 164
6 GấuNhỏ 164
7 fox 163
8 DragonX 162
9 ๖вℓąςкρëッ 159
10 OP❤Poro❤xXX 156
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Gonbeeeee 178
2 oke 172
3 Bin 164
4 GấuNhỏ 164
5 DươngNhấtĐao 174
6 fox 163
7 Trungsadboy 155
8 DragonX 162
9 2uyen 155
10 ๖вℓąςкρëッ 159
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 oke 172
2 DươngNhấtĐao 174
3 Gonbeeeee 178
4 Bin 164
5 GấuNhỏ 164
6 Đạt 166
7 2uyen 155
8 fox 163
9 Trungsadboy 155
10 12344 151
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Jinbe 182
2 Bé Lu 180
3 kuromarimo 171
4 Mi_Hank 169
5 DraVion 167
6 TNB 166
7 MrAnh01 163
8 Nghèo 158
9 JunWaker 156
10 TheDip 156
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Jinbe 182
2 Bé Lu 180
3 kuromarimo 171
4 Mi_Hank 169
5 TNB 166
6 MrAnh01 163
7 DraVion 167
8 loverose 154
9 Nghèo 158
10 JunWaker 156
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Jinbe 182
2 Bé Lu 180
3 kuromarimo 171
4 DraVion 167
5 Mi_Hank 169
6 MrAnh01 163
7 TNB 166
8 loverose 154
9 JunWaker 156
10 Nghèo 158
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Zeff 166
2 Ryuu 164
3 OPAnhdz 164
4 KPKuzan 162
5 TusㅤㅤKay×͜× 160
6 fblovetranbin 158
7 DeTriste 157
8 ZenKa 157
9 gj 157
10 156
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Zeff 166
2 Ryuu 164
3 OPAnhdz 164
4 TusㅤㅤKay×͜× 160
5 156
6 gj 157
7 ZenKa 157
8 KPKuzan 162
9 cmnr 153
10 Minh 155
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 OPAnhdz 164
2 Ryuu 164
3 fblovetranbin 158
4 dacpleiyeh 156
5 Minh 155
6 DeTriste 157
7 superlic 149
8 Mia 152
9 KPKuzan 162
10 TusㅤㅤKay×͜× 160
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 LongNhong 187
2 nạp_nốt_event 171
3 lindaz 171
4 FWB 170
5 ☠๖Minღ☠ 170
6 Ezoo_CG 167
7 JACK 165
8 wizbu 165
9 LCD 164
10 ๖²⁴ʱ☪ậų_͏ͥ͏☪ả︵❣ 164
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 FWB 170
2 ☠๖Minღ☠ 170
3 Ezoo_CG 167
4 LongNhong 187
5 lindaz 171
6 nạp_nốt_event 171
7 JACK 165
8 wizbu 165
9 ๖²⁴ʱ☪ậų_͏ͥ͏☪ả︵❣ 164
10 Tony2k6 160
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 LongNhong 187
2 FWB 170
3 ☠๖Minღ☠ 170
4 nạp_nốt_event 171
5 wizbu 165
6 lindaz 171
7 Ezoo_CG 167
8 ๖²⁴ʱ☪ậų_͏ͥ͏☪ả︵❣ 164
9 LCD 164
10 Otshuki 154
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠Z͙E͙R͙O͙♚ 178
2 TriệuVân 177
3 MoneyDLuffy 176
4 ♥Chiii 176
5 TưMãÝ 170
6 QuanVũ 170
7 TàoTháo 166
8 HạHầuĐôn 165
9 minh 163
10 PhongNè 163
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠Z͙E͙R͙O͙♚ 178
2 ♥Chiii 176
3 QuanVũ 170
4 TriệuVân 177
5 TưMãÝ 170
6 MoneyDLuffy 176
7 minh 163
8 MaryRoze1 160
9 HạHầuĐôn 165
10 TàoTháo 166
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☠Z͙E͙R͙O͙♚ 178
2 TriệuVân 177
3 MoneyDLuffy 176
4 ♥Chiii 176
5 QuanVũ 170
6 TàoTháo 166
7 TưMãÝ 170
8 HạHầuĐôn 165
9 Slow 161
10 minh 163
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 kiemsi 172
2 TomyXiaomi 168
3 NightEdge2 167
4 HuyVẹo 165
5 AinYuu 164
6 DrIkarish 163
7 WDnHari 163
8 ๖ۣۜChip๖ۣۜ 162
9 Healer991 162
10 thansam 161
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 TomyXiaomi 168
2 Healer991 162
3 ๖ۣۜChip๖ۣۜ 162
4 HuyVẹo 165
5 kiemsi 172
6 DrIkarish 163
7 SieuNhanHong 159
8 NightEdge2 167
9 WDnHari 163
10 thansam 161
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 TomyXiaomi 168
2 kiemsi 172
3 NightEdge2 167
4 HuyVẹo 165
5 liem 158
6 AinYuu 164
7 FFVGhostfast 153
8 Atpx3609 150
9 Healer991 162
10 thansam 161
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☆ƘɑՈՈɑ๛Ƙɑʍuḯ☆ 178
2 JunVu 168
3 ConCiuXinhXắn 167
4 kohi 166
5 Gamefree 165
6 aatom 165
7 DamnIT 164
8 Ebiru 164
9 LyH292 163
10 MinhĐêp 163
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☆ƘɑՈՈɑ๛Ƙɑʍuḯ☆ 178
2 ConCiuXinhXắn 167
3 JunVu 168
4 MinhĐêp 163
5 Ebiru 164
6 Gamefree 165
7 DamnIT 164
8 aatom 165
9 LyH292 163
10 King2 163
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ☆ƘɑՈՈɑ๛Ƙɑʍuḯ☆ 178
2 JunVu 168
3 ConCiuXinhXắn 167
4 MinhĐêp 163
5 mrsits 157
6 kohi 166
7 Gamefree 165
8 LyH292 163
9 Ebiru 164
10 jin 158
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ꧁༺Mộng༻꧂ 187
2 ꧁༺ⓀⓎⓁⒺ༻꧂ 186
3 ꧁༺Giyu༻꧂ 175
4 SchwiNezo 173
5 8436 168
6 Spice04713 166
7 ThuaThìThôi 166
8 heocon1709 165
9 AccĐượcCho 165
10 kidanh 165
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ꧁༺ⓀⓎⓁⒺ༻꧂ 186
2 ꧁༺Mộng༻꧂ 187
3 SchwiNezo 173
4 ThuaThìThôi 166
5 8436 168
6 ꧁༺Giyu༻꧂ 175
7 kidanh 165
8 AccĐượcCho 165
9 heocon1709 165
10 Spice04713 166
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ꧁༺Mộng༻꧂ 187
2 ꧁༺ⓀⓎⓁⒺ༻꧂ 186
3 SchwiNezo 173
4 8436 168
5 ꧁༺Giyu༻꧂ 175
6 AccĐượcCho 165
7 Spice04713 166
8 ThuaThìThôi 166
9 Bleach 160
10 kidanh 165
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Xiaoyu 180
2 ZHaoShoKuHakiZ 168
3 zZTiTZz 164
4 GP 164
5 VươngCơ 164
6 Shikie 163
7 Eel 160
8 alrdywon 159
9 ✭DeadPool✭ 159
10 Law 151
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Xiaoyu 180
2 VươngCơ 164
3 GP 164
4 ZHaoShoKuHakiZ 168
5 zZTiTZz 164
6 Eel 160
7 Shikie 163
8 ✭DeadPool✭ 159
9 alrdywon 159
10 mãiđỉnh 148
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 Xiaoyu 180
2 ZHaoShoKuHakiZ 168
3 GP 164
4 VươngCơ 164
5 Shikie 163
6 alrdywon 159
7 zZTiTZz 164
8 ✭DeadPool✭ 159
9 BLACKMRIA 148
10 Eel 160
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 cailoz 177
2 ELLIE 170
3 Kevin89 166
4 Serpent 166
5 Reihan 158
6 quạngg 155
7 Soul 153
8 KnightKF 152
9 SimpLilbae 152
10 βuɬɬεrfℓy 149
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 cailoz 177
2 ELLIE 170
3 Kevin89 166
4 Serpent 166
5 Reihan 158
6 Soul 153
7 IamTung 141
8 βuɬɬεrfℓy 149
9 SimpLilbae 152
10 quạngg 155
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 cailoz 177
2 ELLIE 170
3 Serpent 166
4 Kevin89 166
5 Reihan 158
6 IamTung 141
7 quạngg 155
8 KnightKF 152
9 SimpLilbae 152
10 HảiTặcNóngBỏng 149
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ღTràXanhMatcha꧂ 182
2 honuwa 176
3 ღ๖ۣۜTràChanh꧂ 173
4 ღTràĐàoCamSả꧂ 172
5 ๖ۣۜDღDragon꧂ 170
6 báŋ❤ţŗàdạo 170
7 KURONEKO 166
8 August 163
9 ღTràsữa꧂ 161
10 ➻❥MâγỌpGame 161
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ღTràXanhMatcha꧂ 182
2 ღTràĐàoCamSả꧂ 172
3 báŋ❤ţŗàdạo 170
4 honuwa 176
5 ღ๖ۣۜTràChanh꧂ 173
6 ๖ۣۜDღDragon꧂ 170
7 vl_s2_h 157
8 ღTràsữa꧂ 161
9 KING2 161
10 August 163
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ღTràXanhMatcha꧂ 182
2 honuwa 176
3 ღTràĐàoCamSả꧂ 172
4 báŋ❤ţŗàdạo 170
5 ღ๖ۣۜTràChanh꧂ 173
6 KURONEKO 166
7 ๖ۣۜDღDragon꧂ 170
8 ➻❥MâγỌpGame 161
9 ღTràQuấtNhaĐam꧂ 155
10 August 163
Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 ken 171
2 2002 164
3 404 163
4 Dancer 162
5 Tùng 162
6 Medusa 161
7 King2 159
8 1280 158