download guide
Lưu ý : Mỗi tài khoản chỉ sử dụng 1 được 1 code cùng loại.
Ví dụ : 1 tài khoản chơi 2 server thì chỉ 1 server ăn được code.
Khuyến nghị : Chơi server mới nên tạo tài khoản mới để có thể sử dụng lại code.

Test

Điều Kiện Nhận: Tất cả các người chơi đều có thể nhận
Phần Thưởng
Lực HĐ*50C.tích*150000100 vạn beri*101999 vàng*1Túi cá All Blue*200Dấu đỏ*50Nliệu bá khí lễ hào hoa*10

 

Điều Kiện Nhận: đạt đủ level 10 có thể nhận code
Phần Thưởng
Lực HĐ*20C.tích*50000Balo vải*10Chìa khóa kho*10Tinh linh thạch lớn*20Thủy tinh trong rừng*30Nliệu bá khí lễ hào hoa*5

 

Điều Kiện Nhận: đạt đủ level 20 có thể nhận code
Phần Thưởng
Lực HĐ*30C.tích*75000Nliệu bá khí thường*10500 đá hải hồn*20Túi k.cương cổ đại*30125 đá khắc ấn*30Chìa khoá cung điện *3

 

Điều Kiện Nhận: đạt đủ level 40 có thể nhận code
Phần Thưởng
Lực HĐ*40C.tích*100000Balo vải*20Chìa khóa kho*201000 danh vọng*10100 tử hồn*50Nliệu bá khí lễ hào hoa*10

 

Điều Kiện Nhận: đạt đủ level 60 có thể nhận code
Phần Thưởng
Lực HĐ*50C.tích*125000100 vạn beri*5500 đá hải hồn*40Túi quà random tím cao cấp*100Trái tim ác ma*100Chìa khoá cung điện *6

 

Điều Kiện Nhận: đạt đủ level 80 có thể nhận code
Phần Thưởng
Lực HĐ*60C.tích*1500001000 đá năng lượng*30Chìa khóa kho*251000 đá nguyên tố*30Túi khoáng thạch thường*150Trái tim ác ma*150

 

Điều Kiện Nhận: đạt đủ level 100 có thể nhận code
Phần Thưởng
Lực HĐ*70C.tích*175000Nliệu bá khí thường*30125 đá khắc ấn*40Thủy tinh trong rừng*50100 vạn beri*10Nliệu bá khí lễ hào hoa*20

 

Điều Kiện Nhận: đạt đủ level 110 có thể nhận code
Phần Thưởng
Lực HĐ*80C.tích*200000100 N.lượng N.tố*20100 vạn beri*15Sách kinh nghiệm*10Túi k.cương cổ đại*40Trái tim ác ma*200

 

Điều Kiện Nhận: đạt đủ level 110 có thể nhận code
Phần Thưởng
Lực HĐ*100C.tích*225000100 vạn beri*20Dấu đỏ*70Đá ám kim hoàn mĩ*30Túi trái 7sao*1Sách kinh nghiệm*20