download guide

Cập nhật

Trang chủ / Cập nhật / Cập nhật điều chỉnh tướng Tháng 6-2023

Kính gửi các thuyền trưởng!

Sau khi ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp từ các thuyền trưởng, KHNT đã xem xét và đưa ra hướng điều chỉnh cho phù hợp như sau:

Thời gian cập nhật: ngày 08/06/2023

Nội dung điều chỉnh:

Usopp-S2

Franky-S2

King-S2

Uta

Queen-S

Jack-S